Martin TreberspurgUniv. Prof. Arch. DI Dr.Treberspurg & Partner Architekten ZT GmbH
Penzingerstrasse 58
1140 Wien
RakúskoTelefón: +43/1/894 31 91
Fax: +43/1/894 31 91-15Email: office@treberspurg.at
Web: www.treberspurg.at

Univ. Prof. Architekt DI Dr Martin Treberspurg;  sa narodil v roku 1953 vo Viedni, študoval na TU Wien architektúru a stavbné inžinierstvo, 1982 -1996 bol asistentom na Inštitúte pre pozemné stavby na TU Wien. V roku 1985 získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti a odvtedy pracuje jako samostatný architekt vo Viedni. V 1992 promoval na Dr.techn. na TU Wien, kde od roku 1993 vyučuje Solárne staviteľstvo. Po habilitácii v roku 2001 pracuje od 2004 na Univerzite pre zemné hospodárstvo – BOKU vo Viedni ako profesor na Inštitúte pre výstavbu orientovanú na udržateľné zdroje.

V dobe od 1985 – 1990 pracoval spoločne s architektom Gerogem W. Reinbergom (Arge Reinberg – Treberspurg). V roku 1996 založil spoločnosť Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H.,  v 2004 se zmenila na Treberspurg & Partner Architekten Ziviltechniker Ges.m.b.H. Ich hlavným záujmom je plánovanie a prevedenie stavieb, ktoré sú svojimi vysokými požiadavkami na nízku spotrebu a pasívnym využitím slnečnej energie prínosom k ochrane životného prostredia.

Okrem mnohých ocenení, ako napr. Krajskej kultúrnej ceny (OÖ Landeskulturpreis), ceny za drevené stavby ve Steiermarku bol architekt Treberspurg v Pekingu vyznamenaný cenou Sira Roberta Matthewsa, cenousvetovej architektúry UIA za doterajšiu architektonickú tvorbu.

Martin Treberspurg je ženatý a má 4 deti: Christoph, Clara, Johanna a Wolfgang.

Životopis
1953 Narodený vo Viedni
1971 – 1977 Štúdium architektúry a stavebného inženierstva na TU Wien, počas štúdia pracoval pre Prof. Antona Schweighofera a Prof. Johanna Georg Gsteua;
1982 samostatný architekt vo Viedni
1990 pracovné združenie ARGE-Architekten
Reinberg-Treberspurg-Raith
1993 výučba predmetu Solárne staviteľstvo na TU Viedeň
1993 ocenenie OÖ Landeskulturpreis für Architektur za projekt „Taubenmarktarkade“ Linz
1996 založenie spoločnosti Treberspurg & Partner ZT-GmbH
1997 ocenenie “Eurosolar Award“ za projekt obytného
domu “Naturnahes Wohnen” vo Viedni
1999 ocenenie Sira Roberta Matthewa: “For the Improvement of the Quality of Human Settlements”, odevzdaná UIA (“Union Internationale d’ Architectes”)
2001 habilitácia (Univ. Doc.) na TU Viedeň s tématikou
„Termické aspekty stavebnej fyziky ve staviteľstve“
2001 ocenenie “Energy Globe Award “ za rodinný dom v
pasívnej výstavbe v Rapottenstein
2002 ocenenie“Energy Globe Award” za horskú chatu Schiestlhaus na Hochschwab (ARGE solar4alpin)
2004 Univ. Prof. na „Univerzite pre zemné hospodárstvo – BOKU, vo Viedni ako profesor na Inštitútu pre výstavbu
orientovanú na udržateľné zdroje
2008 Kniha „SolarCity Linz-Pichling“, Springer Verlag

Stavby

Roschégasse

SolarCity Linz Pichling

Horská chata Schiestlhaus

Obytný dom Pfarrhofgasse

Bytový dom Csokorgasse, Viedeň

Súbor sociálneho bývania Brünnerstrasse, Viedeň

Perchtoldsdorf – Energiu šetriace domy

Sídlisko “Bývanie blízko prírody”