Hypo Alpe-Adria banka v talianskom meste Udine v určitom zmysle pripomína šikmú vežu v Pise, no architektonická firma Morphosis ju nemala v zámere kopírovať.

Ak architekti aplikujú myšlienku solárne pasívneho dizajnu, zvyčajne zabudujú tieniaci systém do budovy tak, aby chránil južné priečelie pred nadmerným slnečným žiarením. No architekti z Morphosis sa rozhodli pre iný spôsob.

Zámer projektu banky bol nakloniť celú konštrukciu o 14° na juh tak, aby vrchné podlažia tienili spodné. K tomuto dramatickému konštrukčnému riešeniu pridali i energeticky úsporné vybavenie kancelárskych priestorov, čím zabezpečili kvalitné a výkonné pracovné prostredie.

Dispozičné riešenie ústredia Hypo banky je rozdelené do dvoch krídel, nachádzajúcich sa na prízemí, z ktorých vyrastá samotná 7 podlažná výšková budova pod spomínaným sklonom 14°.

Dispozičný plán dlhý 14 metrov je veľkoryso presvetlený denným svetlom s presklením orientovaným na západ a východ. Tento úzky pôdorys je vybavený otvárateľnými oknami, ktoré zabezpečujú prirodzené osvetlenie a ventiláciu pracovného priestoru a centrálneho átria.

Početné schodištia a mostíky efektne prepájajú celé dispozičné riešenie budovy a zabezpečujú tak i bezbariérový pohyb v objekte.

Jedným z kľúčových kritérii bolo zabezpečenie zdravého, šťastného a výkonného prostredia, preto má každá pracovňa i nádherný výhľad na upravené okolie. Celkový dizajn banky preto optimalizuje využitie priestoru a podporuje aktivitu zamestnancov.