Výstavba privátnej rezidencie “Hill End” začala najskôr demoláciou existujúceho objektu na pozemku v austrálskom meste Brisbane a následne začala nová výstavba za použitia recyklovaných materiálov, ktoré ostali z pôvodnej budovy. Týmto recyklačno- kanibalizačným procesom sa využilo až 80% materiálu a zvyšných 20% bolo vyvezených na neďalekú skládku odpadu.
Daľšie materiály potrebné pre výstavbu sa čerpali z lokálnych zdrojov, takisto ako i kuchynské spotrebiče, čím sa znížili náklady na výstavbu a podporil lokálny priemysel.

Dizajn trvalo udržateľného rozvoja a environmentálne princípy sú základnými myšlienkovými i kompozičnými piliermi tejto originálnej ekologickej stavby, spolu s nízkou spotrebou energie. A práve tá zaraďuje túto stavbu do neuveriteľnej 6 hviezdičkovej kategórie energetickej efektívnosti bez toho, aby bola obetovaná estetičnosť objektu.

Otvorené dispozičné riešenie tohto 3 podlažného domu je podriadené lokálnym subtropickým klimatickým podmienkam Austrálie, pričom zachytáva maximum denného svetla, slnečného žiarenia a chladných vánkov. Koncepčne je dom rozdelený na dve časti prepojené galériou, ktorá slúži ako “kanál” na nasávanie a distribúciu čerstvého vzduchu. Veľké presklené plochy sú situované pozdĺž priečelia a poskytujú nielen výhľad na okolie ale zároveň eliminujú potrebu umelého osvetlenia.

“Hill End” je plne samostatný z hľadiska dodávky vody a elektriny a disponuje špeciálnym elektronickým systémom, ktorý meria spotreby energie, plynu, vody a monitoruje teplotu a vlhkosť v objekte.

Na severne orientovanej streche sú umiestnené 3kW fotovoltaické panely, ktoré produkujú 15kWh/deň energie pre potrebu domácnosti.

Na eliminovanie prechodu tepla cez konštrukciu bol dom zaizolovaný recyklovanou neprerušovanou PE izoláciou, zabudovanou v obvodovej drevenej rámovej konštrukcii.

Vykurovanie je zabezpečené prevažne pasívne – solárnymi ziskami z exteriéru, pričom je energia akumulovaná v konštrukcii ľahkej betónovej podlahy. Ako doplnkový zdroj v zimnom období sa využíva plynový krb.

Zásobník vody s objemom 60 000 l slúži na zásobu celej budovy a záhrady. Pre domácu potrebu sa ako zdroj využíva prefiltrovaná dažďová voda, ohrievaná solárnymi panelmi. Na zníženie vodného odpadu systém využíva jednotku na ohrev a recirkuláciu teplej vody, ktorá ohrieva studenú vodu a odpadová voda je recyklovaná priamo na mieste.

Fasáda a presklené plochy majú špeciálnu farebnú povrchovú úpravu, čím sa zvyšuje reflexia denného svetla a nainštalované veľkopriestorové markízy pred nadmerným slnečným žiarením a dažďom.

Priestranná spálňa a obytné priestory sú prepojené s exteriérom.

Na úpravu okolia sa použil recyklovaný odpadový materiál z pôvodnej stavby; mulčovina pochádza z výrubu stromového porastu a štrk z drvených betónových dosiek.