Inštitút pre energeticky pasívne domy pozýva laickú i odbornú verejnosť na celodennú exkurziu po energeticky pasívnych domoch v Rakúsku, ktorej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v riešení energeticky efektívnej architektúry a osobne zažiť kvalitu vnútorného obytného prostredia energeticky pasívnych domov. Snaha o šetrenie energetických zdrojov sa čoraz viac premieta nielen do vývoja  nových technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ale súčasne sa uplatňuje aj v urbanizme a formovaní architektúry. Využitie solárnych ziskov a súčasne dosiahnutie príjemnej mikroklímy vnútorného prostredia pre užívateľov umožňuje vytvárať zaujímavé formy  architektúry.

Exkurzia sa uskutoční dňa 11.11.2010 s odchodom z Bratislavy. Zraz účastníkov bude o 8,15 hod. na parkovisku oproti PKO. Predpokladaný odchod z parkoviska 8,30 hod. Predpokladaný návrat do Bratislavy je o 17,00 hod.

Viac na: http://iepd.sk/index.php/institut/241-exkurzia