Foto:  Tomek Pikula

Inštitút pasívnych domov (Passivhaus Institut) v Darmstadte odhaduje počet pasívnych domov postavených vo svete na 17 500, z čoho samotných 13 000 sa nachádza v Nemecku. V Nemecku a Rakúsku už presiahol pasívny dom svoju pioniersku fázu. Podobná prísna energetická politika bola nasadená v Švajčiarsku (Minergie-P) a severnom Taliansku (KlimaHaus Gold). Veľa pasívnych domov sa nachádza v Belgicku, Škandinávii a Českej republike, a mnohé štartujúce projekty vo Francúzku, Anglicku, Írsku, Španielsku, Južnej Amerike a USA.

Informácie o pasívnych domoch v iných krajinách možno nájsť tu:

Krajina Organizácia Webstránka
ATIG IG Passivhaus www.igpassivhaus.at
BE Passiefhuis-Platform www.passiefhuisplatform.be
CH Minergie www.minergie.ch
CH IG Passivhaus www.igpassivhaus.ch
CZ Centrum pasivniho domu www.pasivnidomy.cz
D Passivhaus Institut www.passiv.de
DK Passivhus.dk www.passivhus.dk
GB Building Research Establishment www.passivhaus.org.uk
HU PAOSZ www.passzivhaznap.info
IT KlimaHaus www.klimahausagentur.it
IT Centro di Fisica Edile www.tbz.bz
IT Passivhaus Südtirol (BZ) www.igpassivhaus.it
IRL BRE Ireland www.breireland.ie
IRL My Passive House www.mypassivehouse.com
FR La Maison Passive France www.lamaisonpassive.fr
FR Minergie France www.minergie.fr
FR Effinergie www.effinergie.org
NL Passiefbouwen.nl www.passiefbouwen.nl
NL PH Holland Stichting www.passisefhuis.nl
PL Dom Pasywny www.domy-pasywne.pl
RO AMVIC Casa viitorului www.amvic.ro
SE Passivhusdagarna www.passivhusdagarna.se
SP Plataforma Edificación Passivhaus www.plataforma-pep.org
SK Inštitút pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk
USA Passive House Institute www.passivehouse.us