Na problematiku pasívnych budov sa dá pozerať z rôznych pohľadov. Názory sú rôzne: Napr., že sú iba výstrelkom pre bohatých ľudí, čo nevedia s peniazmi. Iní vravia, že sú stále neistým experimentom. Nájdu sa však i názory o ich ekonomickej nenávratnosti, uväznení obyvateľov za pevnými oknami, atď.

Sú však aj skúsenosti s pasívnymi stavbami, ktoré povedia reálne o veľmi príjemnej klíme a pohode s čerstvým prirodzeným vzduchom a zázračne nízkymi nákladmi na energie. Preto je dobré pasívne stavby navštíviť. Pohoda bez driemania a únavy u väčšiny návštevníkov, mnohých veľmi milo prekvapí.

Klimatické pomery sa už menia

Zmeny klimatických pomerov s predĺženými „saharskými horúčavami“ u nás /čo nebývalo/ sme už iste zbadali sami. Jedným z rozhodujúcich sa zrejme stáva štatistika rastu počtu živelných udalostí pri raste veľkosti ich dôsledkov. Táto závislosť sa javí ako zrýchľujúca. O znižovaní spotreby energií stavieb preto zrejme rozhodnú väčšou mierou rekonštrukcie už postavených terajších stavieb ako novostavby, pretože z hľadiska času práve tieto tvoria  výraznú počtovú prevahu. Dnes sa ešte bežne zatepľuje 5-8 cm hrúbkami izolantov, čo je žalostne málo. Izolantom sa často„šetrí aby bola výhodná cena rekonštrukcie“. Je to bolestné, ak o znižovaní  energetickej náročnosti sa usiluje už 30 rokov. Dnes už malo byť zrejme všetko zateplené a v podstatne vyšších hrúbkach. Naše úsilie malo byť už sústredené v nulových a aktívnych stavbách. V stavbách zarábajúcich a nie dotovaných.

Na zateľovanie treba už inak

Nájsť správne kritéria pre riešenie uvedenej rekonštrukcie následne rozhoduje o výsledku.

Pre rekonštrukciu základnej školy v Starej Turej bolo z mnohých kritérií zvolená táto počiatočná zostava požiadaviek pre riešenie: Skončiť zo snívaním aj vlastným a prejsť k fungujúcej skutočnosti. Vybrať jednoduchú zatepľovaciu zostavu zatepľovacích konštrukcií / pre strechy, základy, steny, okná, atď./ z bežných konštrukcií  ale cenovo dostupných so zaručenými výsledkami. To je historicky dobrá a overená cesta.

Z histórie budovy – rodný list

Budova 36 triednej základnej školy v Starej Turej bola postavená po roku 1960 ako typová zostavená z dvojpodlažných učebňových pavilónov spojených navzájom spojovacími chodníkmi. Pavilóny sú vytvorené zo skeletovo-stenovej murovanej tehlovej konštrukcie z voštinových tehál. Hlavné fasády sú hr. 250 mm. Štítové steny sú  hr. 375 mm. Stropná konštrukcia je monolitická dosková hr.160-180mm, pričom  nad druhým podlažím je sklonená do pultovej nízkej strechy. Obvodové okná a dvere boli vytvorené drevené zdvojené. Na učebniach boli vytvorené okná otváravé i sklopné. Strešná konštrukcia bola vytvorená z hrubého piesku a z heraklitových dosák s cementovým poterom a živičnou krytinou. To nás až vydesilo. Podlahy prízemia boli vytvorené betónové bez tepelnej izolácie. Vykurovanie bolo vytvorené teplovodné centrálne plynové s plechovými radiátormi a s doizolovaním heraklitovou doskou hr.25mm za radiátormi. Budovy pavilónov tvoria známu a v čase výstavby obľúbenú tehlovú pilierikovú architektúru s prečnievajúcimi stropnými betónovými /“chladičovými“/doskami veľmi typickú z 50-tych rokov.