O riešenie prejavila záujem aj medzinárodná verejnosť spoločnou exkurziou 31.10.2009. Osobný záujem prejavili návštevou stavby aj zástupcovia technických univerzít z Čiech, Rakúska, Nemecka i sám Wolfgang Feist  spolutvorca noriem EU a energetických tried. Škola bola odovzdaná do novej prevádzky 1.10.2010.

Vyjadrujeme týmto vďačnosť mnohým našim i zahraničným prednášateľom, firmám, odborníkom, i prostým ľuďom, ktorí nám s láskou odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti a tým vložili svoju trvalú tehličku do tejto stavby. Týmto patrí aj im. Vďaka !

Text a foto: Ing. Ján Miklánek,CSc.
916 42 Moravské Lieskové 1268
Hl. projektant a kolektív firiem
E-mail: jan.miklanek.staver@gmail.com