Koncepčné riešenie

Objekt v maximálne možnej miere spĺňa parametre udržateľnej, energeticky aj environmentálne optimalizovanej stavby. Osobitosťou objektu je štandard EPD s difúzne priepustným a vzduchotesným obvodovým plášťom, výlučne z obnoviteľných prírodných, environmentálne šetrných stavebných materiálov a komponentov. Stavebná biológia a ekológia ovplyvňovala už výber pozemku a jeho monitorovanie v predprojektovej príprave (napr. meranie radónového zaťaženia). Jedná sa o kompaktný minimalistický objekt bez členenia fasád a so sedlovou strechou (v súlade s územnými regulatívmi územia).

Konštrukčné riešenie

Dom je nepodpivničený, pôdorysne riešený ako dvojtraktový z ľahkého konštrukčného systému. Prvky hrubej stavby (nad základovou doskou) boli ako predpripravené kusové komponenty vyrobené vo výrobnej hale a zmontované na stavenisku.

Obvodové steny: sadrovláknité dosky, dosky OSB, drevený skriňový nosník v osovej vzdialenosti 62,5 cm, tepelnoizolačná výplň z fúkanej celulózy hrubá 40 cm, dosky MDF, kontaktný zatepľovací systém z mäkkých drevovláknitých dosiek hrubý 8 cm, takmer 50 % fasády tvorí prevetrávaný obklad zo smrekovca;

Strecha: sadrovláknité dosky, dosky OSB, drevený skriňový nosník, tepelnoizolačná výplň z fúkanej celulózy hrubá 40 cm, dosky MDF, nadstrešná izolácia z mäkkých drevovláknitých dosiek hrubá 8 cm, podstrešná fólia, keramická škridla;

Podlaha: štrk 20 cm, fólia, betón 16 cm, hydroizolácia, mäkké drevovláknité dosky s hrúbkou 30 cm, 2x dosky OSB, podlahová vrstva, sokel zateplený doskami z extrudovaného korku a XPS (pod zeminou) s hrúbkou 6 cm.

V interiéri dominujú prírodné materiály (s nízkym podielom primárnej energie v celom ich životnom cykle) – drevo, korok, hlina, linoleum, bridlica a sadrovláknité dosky (textilné doplnky sú z ľanu a bavlny), ktoré majú pozitívny vplyv na vnútornú klímu a fyziológiu ľudského organizmu. Masívna priečka s tepelnoakumulačnou a vlhkostnoregulačnou funkciou vymurovaná z nepálených hlinených tehál, hlinený povrch vyžadoval minimum mokrých procesov. Do drevených rámov okien je integrovaný tepelný izolant z korku a mäkkých drevovláknitých materiálov, z vonkajšej strany sú chránené hliníkovými lištami. Použitie syntetických materiálov bolo obmedzené na nevyhnutné minimum (dosky z XPS na zateplenie základových pásov, mäkká syntetická izolácia na zateplenie a odhlučnenie vzduchotechnických rozvodov).

Technické zariadenie

Na zabezpečenie celoročnej prevádzky si objekt vystačí s malým množstvom elektrickej energie ako jediným energetickým zdrojom (ročná spotreba na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a prevádzku domácich elektrospotrebičov predstavuje zhruba 4 800 kWh). Základom technického zariadenia je riadené vetranie s rekuperáciou tepla, teplovzdušným vykurovaním (elektrická špirála s výkonom 3 kW), chladením, cirkulačným okruhom a predradeným vzduchovým zemným výmenníkom tepla. Technologické zázemie objektu zaberá len 0,85 m2 pôdorysnej plochy (vzduchotechnická jednotka je zabudovaná do medzistropu kúpeľne na prízemí). V prípade extrémne nízkych exteriérových teplôt možno použiť mobilné zdroje tepla (piecka na biolieh alebo elektrický olejový radiátor s výkonom 300 W). Teplú vodu pripravuje elektrický bojler s objemom 80 litrov a s možnosťou aktivácie rýchloohrevu (6 kW). Tepelná (a akustická) izolácia (hrubá 19 mm) plastohliníkových rozvodov vody je z kaučuku. V objekte je inštalovaný systém na rekuperáciu tepla z odpadovej vody (odtekajúca teplá voda zo sprchy ohrieva vodu prichádzajúcu do bojlera). Vzácna pitná voda (filtrovaná systémom reverznej osmózy) sa používa len na gastronomické a hygienické účely. Na pranie, čistiace práce, splachovanie WC a zavlažovanie vegetácie je určená zrážková voda prechádzajúca štvorstupňovou filtráciou, zachytávaná do podzemnej nádrže s objemom 4 m3. Juhovýchodná časť strechy je využiteľná na prípadnú montáž fotovoltických modulov s ročnou produkciou 9 000 kWh elektrickej energie.

 Zaujímavosti

Konštrukcia domu vyžadovala vyrovnať sa s množstvom detailov stavebnokonštrukčného a tepelno-technického charakteru, orientáciou pozemku a zatienením stavby vedľajším objektom – na základe výpočtov a simulácií bola praktickým riešením dostatočná hrúbka tepelnej izolácie (tá vyrovnala nedostatok solárnych ziskov). V objekte spravidla netreba aktivovať vetrací systém na chladenie ani v najväčších letných horúčavách (vetrať a chladiť stačí oknami), keďže interiér domu je účinne chránený proti prehrievaniu vhodnými materiálmi a skladbou konštrukcie teplovýmenného plášťa, exteriérovými žalúziami aj uvedomelým správaním investora. Rozvody elektriny – silové bez výnimky a svetelný okruh – sú v súlade so stavebnou biológiou tienené konštrukčne i stavebne. Podľa nameraných výsledkov a charakteru poľa vykazujú v obytnom priestore všetky RMS hodnoty zložiek B elektromagnetických polí v pásmach od 5 Hz do 2 kHz nízke hodnoty (hodnoty magnetickej indukcie 18,02 až 19,03 nT), čo v porovnaní s bežnými domami predstavuje trojnásobne nižšie zaťaženie elektrosmogom. Využitie stavebných materiálov bolo optimalizované takmer bezodpadovým spôsobom – napr. drevovláknité dosky a odrezky sa uplatnili v dutinách vnútorných priečok, zo 675 m2 sadrovláknitých dosiek (150 ks) zvýšili odrezky v objeme dvoch dosiek, „odpad“ z 1 120 bm agátových dosiek zabudovaných ako roštová terasa sa zmestil do dvoch vedier. V jazierku sa akumuluje 22,5 m3 vody, čím sa zabezpečuje priaznivá mikroklíma v celej záhrade, v ktorej nie je potrebné umelé zavlažovanie.

 Základné údaje

– autor: P. Jackanin, E. Nagy
– realizácia: 2008
– potreba tepla (PHPP): 13,4 kWh/(m2 . a)
– obvodový plášť: Ustena = 0,101 W/(m2 . K), Ustrecha = 0,096 W/(m2 . K), Upodlaha na teréne = 0,111 W/(m2 . K), zasklenie = 0,60 W/(m2 . K), Uokno = 0,768 W/(m2 . K)
– vzduchotesnosť: n50 = 0,22 h–1
– vykurovaná podlahová plocha: 157,24 m2