Koncepčné riešenie

Jedná sa o dvojpodlažný objekt bez podpivničenia, ktorý sa nachádza v zóne novej zástavby rodinných domov. Pozemok má trojuholníkový tvar a v jeho severovýchodnom cípe pri vstupe je situovaná garáž. Ppozemok je dlhšou stranou orientovaný v severojužnom smere – užšia fasáda je orientovaná na juh. Dom sa vyznačuje kompaktným minimalistickým tvarom, jeho koncepčné riešenie sa však odzrkadlilo aditívnym zoradením kubusovitých hmôt – členitosť mu dodáva vysunutá časť prízemia (kúpeľňa) a menšia plocha poschodia voči prízemiu. V  prízemí sa nachádza zádverie, pracovňa, šatník, spálňa, kúpeľňa, WC, technická miestnosť, komora, kuchyňa s jedálňou a obývacou izbou. Nna poschodí sú len dve izby s príslušenstvom, hmotovo preto spočíva nad rozľahlejším pôdorysom prízemia. Pprízemie s poschodím je vertikálne prepojené jednoramenným schodiskom. Strecha nad prízemím nebude využívaná ako strešná terasa a preto je riešená ako extenzívna vegetačná strecha. K južnej fasáde sa pričlení predsadená konštrukcia s funkciou tienenia a klimatickej ochrany.

Konštrukčné riešenie

Nepodpivničený objekt, v prízemí pôdorysne riešený ako dvojtraktový z kompletného stavebného systému na báze pórobetónu (na poschodí je jednotrakt), plochá strecha so sklonom 1,7 %.

Obvodové steny: vnútorná sadrová omietka, pórobetónové tvárnice s hrúbkou 25 cm, kontaktný zatepľovací systém zo sivého EPS (s prísadou grafitu) s hrúbkou 26 cm, vonkajšia ušľachtilá omietka;

Stropy: montovaný strop z prefabrikovaných pórobetónových stropných dielcov;

Strecha: sadrokartónové dosky, inštalačná rovina, stropné dielce s hrúbkou 20 cm, parozábrana, polystyrén EPS s hrúbkou 38 cm, separačná geotextília, hydroizolácia;

Podlaha na teréne: štrk 20 cm, fólia, betón 14 cm, hydroizolácia, podlahový EPS 28 cm, anhydritový poter hrubý 4 cm, podlahová krytina.

Technické zariadenie

Základom technického zariadenia je kompaktná vykurovacia a vetracia centrála (kompaktný agregát) s rekuperáciou tepla a zásobníkovým ohrievačom vody, umiestnená v technickej miestnosti, tepelný výkon jednotky je 2 585 W. Súčasťou kompaktného agregátu je tepelné čerpadlo, ktoré prostredníctvom soľankového okruhu využíva zemské teplo. Soľankový zemný výmenník tepla (zemný register má dĺžku 140 m) v tomto prípade neslúži len ako zdroj energie na vykurovanie a prípravu teplej vody, ale taktiež priamo na ochranu pred namŕzaním výmenníka vetracej jednotky. V jednotke je zabudovaný 200 litrový zásobník na teplú vodu. Časť tepelného výkonu zariadenia je odovzdávaná prostredníctvom vykurovacích plôch, vo vybraných miestnostiach boli nainštalované menšie vykurovacie plochy vo forme nízkoteplotného stenového vykurovania. Ohrev teplého vzduchu ako aj vykurovacej vody v nízkoteplotnom vykurovacom okruhu zabezpečuje tepelné čerpadlo prostredníctvom výmenníkov tepla. V podhľadoch vo vybraných priestoroch sú umiestnené doplnkové elektrické sálavé panely.

Zaujímavosti

Kvôli členitejšej hmote má objekt nevýhodný faktor tvaru, pričom obvodové steny a stropy pracovne na prízemí a oboch izieb na poschodí sú v kontakte s exteriérom. Výpočtový merný tepelný príkon 13,7 W/m2 preukázal, že tepelné straty nie je možné hlavne v uvedených miestnostiach pokryť výlučne teplovzdušným spôsobom vykurovania. Z tohto dôvodu sa v objekte nainštalovali malé plochy stenového vykurovania. Stena poschodia pozdĺž schodiska spočíva na oceľovom nosníku spočívajúcom na dvoch oceľových nosníkoch, ktorých nosné platne sú od základovej konštrukcie oddelené gumovými tesniacimi podložkami. Kazety žalúzií boli k obvodovej stene uchytené špeciálnymi zápustkami s oddeľujúcim tepelným modulom na kotvenie cez teplenú izoláciu. Kazety žalúzií nemali byť na základia priania investora viditeľné, preto boli integrované do tepelnoizolačnej vrstvy. Tepelný most v tonto detaile preto musel byť optimalizovaný pomocou simulácie teplotných polí. Okrem detailov osadenia okien sa vykonal výpočet styku obvodových stien so strešnou konštrukciou, ako aj s podlahou v mieste základov. Výsledky analýzy účinku tepelných mostov je dôkazom, že pri dôslednom riešení tepelných väzieb v napojeniach konštrukcií možno dosiahnuť nielen tepelnotechnickú, ale aj investičnú optimalizáciu objektu.

Základné údaje

– autor: E. Nagy

– realizácia: 2008

– potreba tepla (PHPP): 13,9 kWh/(m2 . a)

– obvodový plášť: Ustena = 0,096 W/(m2 . K), Ustrecha = 0,086 W/(m2 . K), Upodlaha na teréne = 0,119 W/(m2 . K),Uzasklenie = 0,60 W/(m2 . K), Uokno = 0,817 W/(m2 . K)

– vzduchotesnosť: n50 = 0,63 h–1 (B-test počas výstavby)

– vykurovaná podlahová plocha: 178,4 m2