Architekt: Georg W. Reinberg
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Lindengasse 3911 0, A-1070 Wien
Tel: +43 – (0)l – 524 82 80
Fax: +43 – (0)l – 524 82 80
e-mail: architektareinberg .net
http:llwww.reinberg.net
Spolupráca: DI Sonja Rotter, Mag. arch. Sabine Bartscherer, DI Martin Presich
Miesto: Obergrafendorf, Mariazelerstr. 53
Stavebník: Charita diecézie St. Pölten
Špecialisti
TZB: Ing. Kranabetter, Gmünd
Statika: DI Helmut Lutz, Wien; DI Riebenbauer, Graz
Sadové úpravy: Dipl. Ing. Anna Detzlhofer, Wien
Svetelná technika: Jakob Uhl, Wien
Priebeh prác: návrh 03/1/2002, projekt: 2002, realizácia: 2002-2003
Štatistika
Pozemok: 1563 m2, zastavaná plocha 797 m2,
úžitková plocha 1 .NP/2.NP: 756 m2, úžitkova plocha – suterén: 350 m3 

obostavany priestor: 4602 m3

Stavebné náklady: 1 038 000 Eur vrátane zariadenia a vonkajších úprav

 

Situácia

Pozemok leží na južnom okraji obytného územia a je úzkym pruhom zelene oddelený od severného okraju komerčnej zástavby. Na východe uzatvára budúcu zástavbu rodinných domov a na západnej strane cez ulicu Mariazellerstrasse je výhľad na pekne poľnohospodársky obhospodarované územie. Na túto situáciu reaguje návrh: smerom k obytnej zástavbe je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ťažko postihnutých, smerom ku komerčnej zástavbe dielne a uprostred spoločné priestory foyer/jedálne, kuchyňa a miestnosti príslušenstva s nepriamym výhľadom na západ do voľnej krajiny. Vytvorením výklenku v pôdorysne skosenej západnej fasáde vznikol krytý vstup do objektu, orientovaný do polí na západe a tiež do stredu obce. Umiestnením všetkých spoločných priestorov na prízemie dosahuje budova bezbariérovú prevádzku pre svojich užívateľov, a tým aj úspor za výťah pre handicapovaných.

Materiálové riešenie

– vonkajšie steny: krížovo vrstvené drevené panely (KLH), 16 cm minerálnej vlny, smrekovcový obklad, vnútorná hlinená omietka, strecha: panely KLH, 26 cm izolačné dosky, hydroizolácia, extenzívna zeleň, suterén: steny a strop zo železobetónu, zateplenie, hydroizolácia

Architektonický koncept

Hlavnou myšlienkou konceptu bolo heslo „Ľudskosť má budúcnosť“ a „Inakosť je pozitívna hodnota“. Myšlienka bola vyjadrená najmä použitím perspektívnych ekologických materiálov. To vedie k spravodlivejšiemu stavaniu a pozitívnej budúcnosti s väčším rešpektom k ľuďom a k menšej záťaži životného prostredia. Inakosť vo formálnom stvárnení a výbere materiálov stojí vo vedomom protiklade voči tradičným priemyslovým stavebným materiálom a postupom, ktoré boli použité na susedných prefabrikovaných domoch a komerčných budovách. Drevo nie je úplne exaktné, ale mierne nepravidelné, s mnohými odchýlkami a spoluvytvára obraz prívetivej, ľudskej architektúry.  Tento cieľ nie je dosiahnutý prostredníctvom naskytujúcich sa prírodných foriem, ale jednoduchými, finančne nenáročnými hmotami, ktoré umožňujú perfektné spracovanie vo fáze projektu aj realizácie. Použitými materiálmi sú navyše voči počasiu odolné smrekovcové obklady fasád a prvky z vrstveného dreva ako nosná konštrukcia, pričom stropy sú ponechané v prirodzenom vzhľade a steny omietnuté hlinenou omietkou. Tieto materiály boli vybrané tiež zo stavebno-biologických dôvodov – umožňujú vytvorenie príjemnej vnútornej klímy.

Vďaka veľkým oknám, svetlíkom a systému vedenia svetla do centrálneho priestoru je dosiahnutá vysoká miery denného osvetlenia. To prináša okrem úspor energie tiež lepšiu svetelnú pohodu vnútorného priestoru.

 

Energetický koncept

Východiskom konceptu je dobrá izolácia objektu, vysoká kvalita zasklenia, starostlivé prevedenie detailov, vysoká miera vzduchotesnosti (nameraná hodnota 0,36 1/h) a riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Vzduch je privádzaný zemným kolektorom. Všetky vzduchové rozvody sú vedené v stropných podhľadoch miestností zázemia, aby nedošlo ku zníženiu svetlých výšok hlavných miestností. Vertikálne kolektory na ohrev vody (40 m2) sú umiestnené na južnej fasáde v mieste, ktoré nie je clonené protiľahlými komerčnými budovami. Vytvárajú čierno fialový lesklý štít proti automobilovej premávke a pôsobia ako zďaleka viditeľná značka na budúcnosť orientovaného projektu. Vertikálne kolektory boli doplnené naklonenými kolektormi na svetlíkoch. Dva zásobníky na teplú vodu (každý 2000 litrov) sú umiestnené v suteréne a uskladňujú získanú slnečnú energiu počas nepriaznivého počasia. Takto získané teplo pokryje všetku spotrebu teplej vody v lete a zhruba 60% v priebehu celého dňa a je použité k vykurovaniu objektu (vykurovanie podláh a stien).

Zvyšok spotreby je pokrytý plynovým kotlom. Maximálne jednoduchá hmota a využitie štandardných stavebných dielov (okná, dvere) umožnilo financovanie vysokého tepelného štandardu, slnečných kolektorov a vetracej jednotky. Svetlík jedálne a južné okná prinášajú pasívne solárne zisky. Svetlíky so severnými oknami a kolektory privádzajú do interiéru rozptýlené svetlo (svetlo je vedené pomocou zrkadiel). V ďalšej fáze výstavby môžu byť inštalované kolektory na severnej časti plochej strechy. Proti prehrievaniu v lete je interiér chránený vonkajšími žalúziami a vetraním chladným nočným vzduchom.