Architekt: Georg W. Reinberg

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Lindengasse 39/10, A-1070 Wien

Tel:  +43 – (0)1 – 524 82 80

Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80

e-mail: architekt@reinberg.net

http://www.reinberg.net


Architektonický koncept

Požiarna stanica a stavebný dvor boli umiestené na jednom pozemku. Vďaka tomu môžu byť spoločne využívané  odpočivárne, sanitárne zariadenie alebo auto umyvárka. Každý objekt má vlastný vstup a pred priestor.

Vstup do požiarnej stanice je po chodníku rovnobežnom s ulicou Oberwaltersdorfer Strasse cez malý pred priestor, ktorý vzniká miernym vychýlením objektu s garážami. Cez zádverie sa vstupuje do foyer, ktoré slúži ako odpočiváreň, vybavená kuchynskou linkou. Na tento priestor nadväzujú šatne, úložné priestory, technické zariadenia a sanitárne miestnosti. Odtiaľ je možné prejsť na susedný stavebný dvor (odpočiváreň, sklad/dielňa, garáže). Ďalej je cez foyer prístupná kancelária a výuková miestnosť. Hlavný prístup do stavebného dvora je z ulice na severozápadnej strane. Otvorený dvor je prepojený so zastrešeným objektom, ktorý kryje kontajner s odpadom, triediacu plochu a rôzne technické zariadenia. Výškové členenie budovy zodpovedá funkciám, ktoré sa v nej nachádzajú. Státie pre nákladné automobily, umyvárka, dielne a výuková miestnosť s horným osvetlením sú vyššie ako ostatné časti budovy. Pultové strechy vyšších hmôt sú v oboch prípadoch orientované k vlastnému pred priestoru.

Materiály

Všetky stropy a nosné steny sú konštruované z drevených panelov (KLH),  konštrukcia pultových striech z drevených lepených nosníkov. Steny sú zateplené 16 cm a strechy 26 cm minerálnej vlny. Vnútorná pohľadová strana drevených stien je omietnutá hlinenou omietkou alebo ponechaná v prirodzenom stave, vo vlhkom priestore obložená vodovzdornými sadrokartónovými doskami a keramickými obkladmi. Fasády sú vybavené otvoreným obkladom z neošetrených drevených lamiel. Juhozápadná fasáda, ktorá priamo susedí so železnicou, je obložená trapézovým plechom.

Ekologický / solárny koncept

Obec Tattendorf je členom spolku obcí chrániacich klímu. Primerane tomu bola budova postavená z dreva (obnoviteľný materiál, uchovávajúci CO2) . Na dosiahnutie úspor je objekt prevetrávaný za použitia rekuperačnej vetracej jednotky. Prívodný vzduch je ochladzovaný v zemnom tepelnom výmenníku (zemný kanál priemeru 200 mm, dĺžka zhruba 5×30 m). Predhrievaný vo vzduchovom kolektore na juhozápadných fasádach. (čierny dierovaný plech, cez ktorý je nasávaný a predhrievaný vzduch).

Zvyšok spotreby je pokrytý plynovým kotlom a radiátormi, v garážach plynovými vetracími ventilátormi.

Dažďová voda je zhromažďovaná v cisterne a používaná ako úžitková, prebytky vsakované priamo na pozemku.