Architekt: Georg W. Reinberg

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Lindengasse 39/10, A-1070 Wien

Tel:  +43 – (0)1 – 524 82 80

Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80

e-mail: architekt@reinberg.net

http://www.reinberg.net

História

Budova sa nachádza v priemyselnej zóne, ktorá bola riešená vo vyzvanej architektonickej súťaži. Víťazný projekt architekta Reinberga vtedy nebol realizovaný, pretože jedna z podieľajúcich sa firiem začala stavať podľa návrhu iného architekta. Rovnako tak firma Sonnenkraft poverila iného architekta (architekt Douschan), ktorý pôvodne v súťaži neuspel.

Architekt Reinberg bol poverený vypracovaním alternatívneho návrhu kancelárskej budovy a tento návrh bol neskôr vybratý k realizácii. Vypracovanie realizačnej dokumentácie bolo nakoniec ponechané kancelárii architekta Douschana. Tým prišlo k niektorým významným odchýlkam od pôvodného návrhu (zásobník s teplou vodou bol z fasády presunutý do výrobnej haly, fasádny kolektor nebol integrovaný do fasády, ale predsadený  pred budovu).

Koncept

Budova dáva firme Sonnenkraft možnosť predstaviť svoje technológie a svoje idei verejnosti. Využívanie slnečnej energie ovplyvnilo orientáciu aj vzhľad celého objektu: presklené plochy pre pasívne získavanie slnečnej energie, najmodernejšie kolektory pre jej aktívne získavanie a veľká fotovoltaikou pokrytá markíza pre zatienenie fasády a výrobu elektriny.

Budova vďaka svojmu umiestneniu poskytuje maximálny výhľad k juhu (do atraktívnej horskej krajiny) a zároveň sa výrazne uplatňuje v pohľadoch z príjazdovej komunikácie od severu.

Kancelárska budova je v podstate rozdelená do dvoch zón: severnej zóny s kanceláriami, ktorá je osvetlená severnými oknami a nepriamo južnými vnútornými sklenenými stenami a južnej zóny, ktorá je preslnená a slúži ako komunikačný a verejný priestor. Iba výukové a skladové priestory na východnej strane prechádzajú celou šírkou budovy.

Vstup do budovy je z juhozápadného nárožia naproti budúcemu hlavnému spoločenskému priestoru celej priemyselnej zóny. Vstup smeruje do dvojpodlažnej južnej zóny so schodiskom. Rokovacie miestnosti a miestnosti obchodného vedenia sú umiestnené na západnej strane tak, aby umožňovali výhľad na manipulačnú plochu pred výrobnou halou (na sever) a tiež nerušený výhľad na horskú panorámu na juhu.

Budove je na juhu predsadená oceľová konštrukcia, ktorá nesie fotovoltaické zariadenie a slúži tiež ako vedenie pohyblivých žalúzií. Tie spolu s markízou poskytujú budove presne nastaviteľnú slnečnú ochranu, a zároveň zaisťujú v rôznych ročných obdobiach optimálne osvetlenie vnútorného priestoru.

Nosné konštrukcie sú prevedené zo železobetónu a umožňujú ukladanie pasívnych solárnych ziskov v zime a ochladzovaniu budovy v lete.