Podstatné pre koncepciu návrhu bolo vedenie svetla. Do päťpodlažného átria, kde sa odohráva vnútorný spoločenský život domu, prichádza prirodzené svetlo strešným svetlíkom, cez presklené steny spoločenských priestorov, a tiež cez presklené schodiská. Pre vzhľad budovy je dôležitá živosť a premenlivosť v priebehu dňa a roka: spôsob vedenia prirodzeného svetla strechou a rozsiahlymi presklenými plochami umožňuje zažiť premenlivosť počasia aj v interiéri budovy,  tienenie spoločných priestorov žalúziami a individuálne ovládané žalúzie na západnej strane dovoľujú dom otvárať alebo uzatvárať voči vonkajšiemu prostrediu podľa potrieb jeho obyvateľov.

 

Prístupnosť

K domu sa prichádza rovnobežne s riekou po lávke nad hrádzou do 2.NP alebo po zemi do 1.NP.

Lávka funguje tiež ako príchod ku kaviarni. Vedie nad príjazdovou rampou a cez krátky mostík a zádvorie do átria. Vstupný priestor prepája prízemie a prvé poschodie domu: odtiaľ je prístupný denný stacionár, výťah, príjem, kancelárie vedenia, kaviareň, terapeutické miestnosti a verejne prístupné časti prízemia (kaderníctvo, kaplnka). V tomto vstupnom jadre budovy sa stretávajú obe prístupové lávky a ústia na plošinu, ku ktorej sa vzťahujú ostatné časti stavby. Odtiaľ je zrejmé ako je budova koncipovaná a je jednoduché sa v nej zorientovať: rovná stena na východe, zakrivená žltá stena na západe, cez všetky podlažia prechádzajúci otvorený priestor átria, výhľad na oblohu cez presklenú strechu, vstupy na južnej a severní strane.

Okrem výťahu nebol na stvárnenie vertikálnych komunikácií kladený príliš veľký dôraz: obe schodiská sú umiestnené na východnej strane átria. Od juhu k severu prechádza celou budovou rovná a naproti nej na západnej strane zakrivená pavlač. Obe sú plne otvorené do átria a prepojené úzkymi mostíkmi. Tie umožňujú rýchly prístup od obslužných miestností (najmä do miestností pre sestry) k izbám klientov. Vzhľadom k zníženej pohyblivosti seniorov plnia tieto komunikácie zároveň úlohu vnútorných ulíc a okrem splnenia rýdzo funkčných nárokov vytvárajú tiež podmienky pre „vidieť a byť videný“.

Zásobovanie má svoj vlastný vstup na prízemí na severnom konci budovy (zásobovací dvor). Odtiaľ  je obsluhovaná kuchyňa, dielne a pod. Zásobovaniu slúžia taktiež dvere na prízemí obidvoch schodísk a výťah pri severnom schodisku.

 

Izby s dvoma fasádami

Izby klientov sa neotvárajú výlučne do vonkajšieho priestoru, ale tiež do vnútorného átria. Toto riešenie má podporiť utváranie spoločenstva obyvateľov domu: vedľa dverí do izby je vždy jedno úzke vysoké okno, ktoré je možné zvnútra otvoriť alebo uzavrieť okenicou. Obyvatelia si tak môžu vybrať medzi výhľadom na mesto a pohľadom do átria, kde je možné sledovať vnútorný život domu.

 

Zeleň

Pre projekt domu bola zásadná zeleň a miera jej využitia v átriu, vo vnútorných priestoroch a v exteriéri. Na koncepte sa podieľala Anna Detzlhoferová. Dôležitá pre jej poňatie bola rozmanitosť ciest, ktoré prechádzajú domom a jeho okolím: cesta okolo vnútorného átria, cesty južnou pokojnou a záveternou časťou záhrady, jej západné rozsiahle časti, po hrádzi rieky, okolo domu alebo cesta smerujúca do mesta. V súvislosti so znaleckým posúdením projektu sa súčasťou zadania stalo umiestnenie výtvarného objektu vo vnútornom priestore. Anna Detzlhoferová zvíťazila v následnej súťaži.

 

Základné použité materiály

Tehly, betón, tepelná izolácia, vysoko účinné izolačné zasklenie, okna s drevenými a hliníkovými rámami, presklené fasády s hliníkovými profilmi, linoleum, nábytok z javorovej preglejky

 

Energetický koncept

Chladenie: podzemný kolektor (spodná voda, voda  vzduch  tepelný výmenník)

Vetranie: riadené vetranie so spätným získavaním tepla

Úžitková voda z vlastných studní, zdroj: vsakovanie dažďovej vody na pozemku