1. Malý pasívny dom

V spolupráci s výrobcom montovaných domov Fordom s.r.o. vznikol projekt malého EPD (88m2) s výstavbou “na kľúč”. Zámer je ponúknuť cenovo dostupné bývanie vysokej kvality.

Malý rozmer domu a predvýroba dielcov v hale vyžadovali nový postup montáže, ktorý zabezpečuje kvalitnú vzduchotesnosť a celkové prevedenie.

2. Vzduchotesnosť

Vzduchotesnosť je dôležitá pre každý dom, ale pri malých domoch je kľúčová k dosiahnutiu parametrov EPD. Aj malá infiltrácia studeného vzduchu môže spôsobiť výrazné zvýšenie energetickej náročnosti. Preto sme pri výpočtoch mohli vychádzať z maximálnej hodnoty nameranej Blower Door Testom na n50<0,3 (1/h). Posledné, nami postavené domy ukázali, že výsledky pod 0,2 (1/h) sú realistické.

Celý koncept montáže dielcov sme riešili tak, aby vznikla prehľadná vnútorná vzduchotesná rovina. Predvyrobené dielce idú cez dve poschodia a tvoria spolu so stropnými dielcami prázdnu “krabicu” v ktorej sa zvnútra prelepia všetky spoje aj prechody cez betónovú dosku. Celú vzduchotesnú rovinu je možné vidieť a tým je kontrolovateľná. Až potom sa domontuje inštalačný rošt a nosné trámy pre strop.

Výhodou panelov je ich rýchla montáž. Za jeden deň je možné uzavrieť stavbu a vďaka izolácii v paneloch vzniká vykurovateľný priestor pre ďalšie vnútorné práce.

Fasáda je pri stavbe zvonku uzavretá fasádnou fóliou. Predvyrobené obkladové dielce urýchľujú na stavenisku montáž fasády. Neskôr plánujeme fasádu aj okná integrovať do dielcov už vo výrobe.


3. Veľkosť

Malá veľkosť obytnej plochy samozrejme vyžaduje veľmi dobrú tepelnú izoláciu (400mm v stenách a 500mm v strope) a vylúčenie tepelných mostov. Aj umiestnenie okien musí byť prevažne orientované na juh. Dokázali sme splneniť kritériá EPD aj pre ťažšie klimatické podmienky Žiliny, ktorá je známa inverziou.

V iných oblastiach Slovenska klesla merná potreba tepla na m2 aj pod 9kWh/m2/rok, čo nás viedlo k tomu, aby sme na juhu Slovenska zmenšili okná. Okná, ktoré v Žiline idú až po zem, majú podľa lokality parapety južných okien vo výške 400 alebo 850mm. Tým sme znížili riziko prehrievania, aj keď celková merná potreba tepla stúpla na 13kWh/m2/rok.

Daľšou výhodou je však celková spotreba energie na teplo – 88m2 pri 13kWh/m2/rok predstavuje celkovú potrebu tepla 1144kWh/rok. Aj pri 22,5°C stúpa celková potreba tepla iba na 1672 kWh/rok. Tepelná strata je minimálna a hýbe sa podľa lokality a vnútornej teploty od 1140 do 1520W.

Z tohto dôvodu sme zvolili pre ohrev domu priamoohrevné panely. Na celkovú potrebu primárnej energie má väčší podiel práve spotreba teplej vody. Solárne vákuové kolektory pokryjú 71% alebo viac ročnej potreby TUV. V Žiline takto dosiahneme hodnotu primárnej energie okolo 105kWh/m2/rok, v Bratislave 93kWh/m2/rok, čo je pre taký malý dom akceptovateľná hodnota.

4. Vetranie
Vetranie s rekuperáciou je nevyhnutnosťou a zvolili sme jednotky od firmy Paul s možnosťou spätného získavania vlhkosti. Každá jednotka má predohrev/predchladenie solankou, čo môže v lete pri väčších výmenách vzduchu priaznivo pôsobiť na vnútornú teplotu domu.

V zime sa však pri takom malom dome stretneme s problémami príliš vysokej výmeny vzduchu. Napríklad už 75m3/h predstavuje výmenu vzduchu 0,35 (1/h). Pri vyšších výmenách by vzduch v zime mohol byť príliš suchý.

Taká malá výmena vzduchu vyžaduje nový prístup pri jej distribúcii. Primárne vedieme vzduch do spálne, a nie do obývacích miestností. Do obývacích miestností zabezpečíme prietokové otvory tak, aby čerstvý vzduch ktorý sa v spálňach nespotrebuje (cez deň tam nikto nie je) “pretiekol” cez obývačku a odsával sa z kuchyne a kúpelne. Takto je možné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu v spálňach aj obývacích izbách bez toho, aby bola výmena vzduchu príliš vysoká.

5. Cena
Výhodou predvýroby je kontrolovateľná výstavba, vyššia kvalita ale aj nižšia cena. Nevýhodou pre samotného investora je samozrejme menšia možnosť voľby. Na druhej strane vie presne čo dostane a cena je pevne stanovená vopred.

Cena sa samozrejme odvíja aj od veľkosti domu. Ecocube bol koncipovaný ako malý dom s výmerou 88m2 podľa PHPP. Väčšia varianta Ecocube+ s výmerou 119m2 poskytuje už dostatočne veľký priestor pre 4 člennú rodinu. Cena domu na kľúč v hodnote 99000€ resp. 117500€ bez dph vrátane základov aj malej šopy, umožňuje aj začínajúcim rodinám stavanie v pasívnom štandarde.

6. Viac informácií

Mgr. art. Bjorn Kierulf, Createrra s.r.o.

Hrubý Šúr 15, 90301 Senec, Slovensko

Tel: 0905 313 078

email: createrra@gmail.com

http://www.mojpasivnydom.sk