Dizajnová spoločnosť CHeungvogl /Judy Cheung a Christopher Vogl/ predstavila “zelený projekt”. Jedná sa o dvojposchodové parkovisko s kapacitou 84 parkovacích miest, ktoré má nahradiť pôvodné parkovisko v centre Tokia.
Cieľom autorov bolo vertikálnou zelenou trávnatou stenou a zatrávnenou strechou oživiť okolie mesta a prispôsobiť k infiltrácii dažďovej vody.

Vybudovať park v centre Tokia je takmer nemožné predsavzatie. V pretechnizovanom meste je zelená zóna proste ekonomicky nevýhodná. Stavbu, ktorú navrhla dvojica Judy Cheung a Christopher Vogl je však spojením ekonomickej a úžitkovej výhodnosti a zároveň príjemnou zelenou zónou.
Jestvujúce parkovisko nahradili dvojpodlažnou stavbou, ktorá oproti bežnej parkovacej zóne dokáže zachytiť veľké množstvo CO2 a zaberá o 1/5 menej priestoru.

Shinjuku Gardens sa skladá z betónových vrstiev, ktoré sú po stenách vyplnené trávnatým porastom tzv. Green Walls, čím zabraňujú pohľadu do vnútra parkoviska. V objekte boli použité namiesto klasickej autorampy autovýťahy, čím sa zvýšila parkovacia kapacita. Na streche parkoviska je vytvorený prírodný park, ktorý je volne prístupný a tvorí príjemnú oázu kľudu v hektickom meste.

Shinjuku Gardens sú premyslené do najmenšieho detailu. Autori navrhli interiér tak, aby sa mohol stať novým centrom street artu v Tokiu. Mladí umelci tu majú dostatok priestoru na sebarealizáciu. Môžu využiť veľké množstvo betónových stien a vybudovať si tu vlastnú galériu.

Múzeum street artu s parkovacími miestami, neónovými svetlami a prírodným parkom v jednom je dielom, ktoré ukazuje ako sa dajú zlúčiť aj na prvý pohľad nezlúčiteľné priestory. Objekt zároveň ponúka poľad nato ako by sa mohla uberať mestská architektúra v budúcnosti.

Viac foto:  http://stavebnictvo.sk/photo/albums/japonsko-zelena-parkovacia

Zdroj: http://stavebnictvo.sk/