Pohľad na vnútorný dvor

Architekt: ARGE Architekten Reinberg, Treberspurg, Raith
Adresa: Wien XXI, Brünnerstraße/Emperger-gasse/Anton-Schallgase
Stavebník: Gesiba, Wien
Špecialisti: Statika: Stella und Stengel
Stavebný dozor: PROject, Pühringer+Bisteghi GmbH, Oberwaltersdorf
Krajinárske úpravy: Kirchner
Realizácia: 1993-1996
Údaje: úžitková plocha: 21 704 m2, hrubý stavebný objem: 104 298 m2
Stavebný program: 215 bytov od 60 do 130 m2 úžitkovej plochy, 215 parkovacích miest v podzemných garážach
Koeficient podlažnosti: 2,1
Tepelná char. budovy: steny: tehla, 10 cm izolácie, k=0,32W/m2K, strecha: dvojvrstvové prevetrávané strechy, 18 cm izolácie, k=0,20 W/m2K, vykurovanie: diaľkové
Materiálové riešenie: železobetónová konštrukcia, tehlové steny, predpäté betónové dielce, liaty betón, sádrokartónové priečky, oceľové konštrukcie lodžií, drevené okná, zasklenie k = 1,3 W/m2K, dvojvrstvové prevetrávané strechy s plechovou krytinou
Náklady: cca 24 709 000 Eur, dotácia WBF

 

Projekt bol spracovaný na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže v r.1991. Obytný súbor je koncipovaný ako nízkoenergetické sídlisko. Návrh je založený na optimálnej orientácii objektov, ktoré sú dobre tepelne izolované, využitím zimných záhrad, tepelných medzipriestorov priestorov, kvalitných okien a technických zariadení (vetracie zariadenia s rekuperáciou tepla a predhrievaním čerstvého vzduchu).

Perspektíva

Architektonický koncept

Pretiahnutý, cez 300 m dlhý stavebný pozemok leží pri veľmi frekventovanej ulici Brünnerstrasse a je súčasťou nového urbanistického komplexu s asi 3000 novými bytmi. Pozdĺž Brünnerstrasse bola navrhnutá uzavretá kompaktná päťpodlažná hmota, ktorá je na severnom a južnom okraji ukončená šesťpodlažnou budovou. Vo východnej časti pozemku je v pokojnej, hlukovo chránenej zóne umiestnených 10 trojpodlažných murovaných radových domov a materská škola. V každom radovom dome sú 4 dvojpodlažné byty so záhradkami a nad nimi jednopodlažné byty, prístupné cez otvorené pavlače. Toto usporiadanie umožnilo južnú orientáciu radových domov. Z hľadiska pasívneho využitia slnečnej energie bolo nevyhnutné vylúčiť možnosť vzájomného tienenia domov v zimných mesiacoch. Cez vysokú hustotu zastavania – hodnota IPP 2,2 – bola aj táto podmienka splnená.

Fasáda budovy súbežná s Brünnerstrasse pôsobí otvorene, zároveň však tvorí bariéru, ktorá chráni celý blok pred hlukom a splodinami. Rozsiahle presklené plochy privádzajú svetlo do hlavnej komunikácie domu. Tato západná fasáda svojim členením zodpovedá charakteru rušnej, dopravou zaťaženej ulice. Naproti tomu východná fasáda s lodžiami vytvára spolu s radovými domami intímnejšie, individuálne riešené priestory.

 

Hlavná fasáda z frekventovanej ulice