Foto: Rockwool

Vysoko účinné rekonštrukcie budov prinesú Maďarsku desiatky tisíc nových pracovných miest, znížia emisie a dovoz plynu. Zateplenie 250 tisíc bytov ročne by znížilo spotrebu tepla o 85% do roku 2030. Experti zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti navrhujú v novej štúdii základné obrysy programu na podporu zatepľovania budov na úroveň blízku pasívnemu štandardu v Maďarsku. Realizácia najambicióznejšieho scenára by do roku 2030 priniesla do sektoru až 130 000 nových pracovných miest a znížila maďarský dovoz zemného plynu o viac než tretinu. Rozhýbanie programu na zvýšenie efektivity domov by si na začiatku vyžadovalo ročné investície vo výške 4,5 miliárd eur. Ďalšie dva pomalšie scenáre predpokladajú naplnenie potenciálu a súvisiacich obmedzení skleníkových plynov v roku 2040 resp. 2050.

Experti však tiež varujú pred trendom nekvalitných rekonštrukcií. Pokračovanie by znamenalo, že sa Maďarsko nedostane na viac než polovicu potenciálu. Ďalšie zvýšenie efektivity budov by umožnili až nasledujúce rekonštrukcie za niekoľko desaťročí.

Webstránka Centra pre klimatickú zmenu a udržiteľnú energetickú politiku CEU (v angličtine)

Záverečná správa projektu (v angličtine)

Zhrnutie projektu (v angličtine)

Technická špecifikácia projektu (v angličtine)

Zdroj: Centrum pasívniho domu