Tie najlepšie projekty pasívnych domov na svete prezentovane na 52 posteroch odkrývajú celkový pohľad na rôznorodú architektúru energeticky efektívnych riešení v stavebníctve. Putovná výstava sa predstaví počas mesiaca marec na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Výstava sa uskutočňuje pod záštitou iPHA (International Passiv House Association) sa v spolupráci s iEPD (Inštitút energeticky pasívnych domov) a Fakultou architektúry STU.

Vernisáž k výstave sa uskutoční 2.3.2011 o 17:00 vo vestibule Fakulty architektúry na Námestí slobody.

“Niet architektúry pasívnych domov ako štýlu, zato o to viac je architektúry v pasívnom štandarde”.

Prof. Dr. Wolfgang Feist z Passivhaus Institut Darmstadt