Konferencia ISBF 2011

Energetické centrum Bratislava v roku 2011 organizuje už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie ISBF – International Slovak Biomass Forum.

ISBF 2011 sa uskutoční 8. – 9. 2. 2011 v Hoteli Barónka v Bratislave.

Aktuálny ôsmy ročník ISBF sa zameria okrem tradičných zdrojov aj na nové ešte nevyužité zdroje biomasy a na ekonomické aspekty masového využívania tohto obnoviteľného energetického zdroja.

Významnou témou konferencie bude tiež financovanie projektov, možnosti regionálneho energetikého plánovania a potenciál biomasy pre obce a mestá.

Prvý deň konferencie bude venovaný hlavne využívaniu netradičných druhov biomasy a moderným technológiam ich spracovania, ako aj legislatívnym, finančným, organizačným a procesným bariéram, ktoré existujú v reálnom trhovom prostredí.

Nasledujúci deň sa zameria na komunálnu sféru a možnostiach využitia všetkých druhov OZE v prostredí miest a obcí.

Ak máte záujem dozvedieť sa o uvedených témach viac, zúčastnite sa konferencie ISBF 2011.

V prípade záujmu nám zašlite vyplnený registračný formulár e-mailom na adresu isbf(at)ecb.sk, alebo faxom na číslo 02/593 000 97.

 

Zdroj: www.ecb.sk