Súčasný stav bytového fondu v Čechách i na Slovensku nie je veľmi uspokojivý. Väčšina budov je technicky i morálne zastaralých a kvalita vnútorného prostredia často nespĺňa hygienické požiadavky. Spokojnosti užívateľov nezlepšuje ani trend stúpajúcich cien energií. Odpoveď na otázku riešenia tejto neľahkej situácie nájdete v štúdii od Juraja Hazuchy z Centra pasívniho domu v Brne. Keďže je situácia v Čechách skoro identická so Slovenskou, sú výsledky štúdie aplikovateľné i na naše pomery.

Studie Regenerace bytových domů: Návod pro komplexní regenerace ke stažení

Zdroj: www.pasivnidomy.cz