To, ako ochrániť obyvateľov pred záplavami či vysokou vodou a zároveň použitú vodu aj hneď zrecyklovať, ponúka rotterdamská výšková stavba – takzvaná „Veža záplav“ (Flood Plain Tower) – z dielne trojice architektov Sadie Alsop, Samantha Barclay a David Brook.

Veža rieši manažment vody hneď dvoma spôsobmi. Prvý spočíva v možnosti znížiť lokálne zvyšovanie vodnej hladiny spôsobené klímou ako aj náhle záplavy. Budova totiž slúži ako udržateľný mestský odvodňovací systém. Po druhé, veža dokáže znížiť „vodnú stopu“ budovy a jej obyvateľov. Využíva na to systém zberu, filtrovania a recyklácie vody kedykoľvek je to možné.

Veža je orientovaná čelom k prevládajúcim smerom dažďa. To umožní zachytiť takmer milión litrov dažďovej vody ročne cez sklonenú západnú fasádu. Zachytená voda sa potom prefiltruje sa, vyčistí a upraví buď ako pitná, či závlahová voda. Zaujímavé je aj riešenie fasády budovy. Tá je nastavená slnku tak, že obyvatelia horných apartmánov tu môžu pestovať zeleninu či bylinky, zatiaľ čo pre spodné apartmány sa vytvorí tieň.

Viac na:

http://bit.ly/e1OLlr