juraj ceresnak

Ing.arch.Juraj Čerešňák
Senická 14
811 04 Bratislava
Tel. +421 (0)903 328 785

Mail: juraj.ceresnak@gmail.com
Web: www.apned.sk

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 2001, v odbore architektúra na katedre Ekologickej a experimentálne viazanej tvorby.  Počas štúdia a po jeho skončení pracoval v architektonickom ateliéry Vitko-Kobák (AVK).

Vlastný atelier založil v roku 2005. Ambíciou ateliéru je v praxi presadzovať myšlienky, ktoré sú v súlade so súčasnými estetickými, priestorovými, materiálovými a energetickými princípmi, ako aj  navrhovať a vytvárať kvalitné, príjemné a inšpiratívne obytné prostredie, človeku na mieru.

V ateliéry vzniklo doteraz viac ako 20 projektov, z toho je 11 realizovaných. Externe spolupracuje s inštitúciami a odborníkmi aktívnymi v oblasti navrhovania energeticky úsporných a pasívnych stavieb.

Autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov je od roku 2006.

V roku 2008 absolvoval seminár Navrhovanie pasívnych domov (iEPD), v roku 2010 seminár CEPH (Certified European Passive House designer).

Rodinný dom v Modre – Harmónii bol nominovaný na cenu CE.ZA.AR 2007, kategória rodinné domy.