Miesto: Výstavisko Brno, A3, sála Morava, dátum: 14.4.2011

Spoločnosť Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. usporiada 14. Apríla 2011 pri príležitosti veľtrhu IBF 2011 odbornú konferenciu na tému Výstavba, podpora a užívání energeticky úsporných budov v ČR (nová legislatíva, príklady realizácií, rekonštrukcie, technológie vyrobky, dotácie, bývanie v PD).

Konferencia Výstavba, podpora a užívání energeticky úsporných budov v ČR bude v štvrtok 14. 4. 2011 od 10:00 do 13:00 na brnenskom výstavisku v sále Morava v pavilóne A3. Hlavnou témou konferencie bude vývoj a stav legislatívy v oblasti nízkoenergetických a pasívnych stavieb, konkrétne príklady realizácií či rekonštrukcií, odlišnosti pasívnych domov oproti bežnej výstavbe, kvalitné moderné technológie a výrobky pre pasívne domy, dotácie a v neposlednom rade tiež komfort bývania v pasívnom dome z pohľadu samotných užívateľov.

Program

10:00 – 10:30 – Jak nová právní úprava změní bytovou výstavbu v ČR (Ing. Jiří Šála)
10:30 – 11:00 – Architektura pasivních a nízkoenergetických domů (Ing. Josef Smola)
11:00 – 11:15 – Přestávka
11:15 – 11:45 – Inspirace a zkušenosti ze zahraničí (Ing. Robert Schild)
11:45 – 12:15 – Technologie a výrobky pro pasivní domy (Ing. Arch. Lubomír Křivka)
12:15 – 13:00 – Zkušenosti uživatelů pasivních domů

Pozvánka na stiahnutie

Viac informácií o veľtrhu IBF 2011