Zozbierať a zrecyklovať odpad z oceánov či vyrobiť pri tom energiu má obrovský podvodný mrakodrap „Lady Landfill Skyscraper“. Ten navrhli srbský architekti Milorad Vidojević, Jelena Pucarević a Milica Pihler v súťaži eVolo Skyscraper.

Návrh bol inšpirovaný Eiffelovov vežou, ktorú akoby ponorili pod vodu. Spodná časť vežiaka zbiera a skladuje plastický odpad, ktorý sa potom v strednej časti budovy zrecykluje. Nad recyklačnou časťou sú kancelárie a byty, ktoré vytŕčajú nad vodou. Vrchná časť je určená pre rekreáciu.

Ponor mrakodrapov budú vyrovnávať stabilizátory. Tie naberú či vypustia vodu podľa toho, koľko odpadu budova zozbiera. Zrecyklovaný odpad sa spracuje na energiu pre potreby budovy. Zahriatím odpadu v recyklačnej peci vznikne plyn, ktorý sa uskladní v obrovských batériách.

Zhora budú mrakodrapy vyzerať ako plávajúce zelené ostrovy.

Podľa Sa Francisco Chronicle v Tichom oceáne „pláva“ viac ako 3,5 milióna ton odpadu. Z toho 80 percent tvoria plasty. Mrakodrapy by mali byť umiestnené v pokojnej časti Pacifiku, kde sa plávajúci odpad akumuluje v obrovských stĺpcoch. Odstránenie tohto odpadu vyjde na miliardy eur, pričom žiadna krajina nechce niesť zodpovednosť.

Viac na:

http://inhabitat.com/underwater-skyscrapers-are-like-moss-covered-icebergs-that-recycle-waste-from-great-pacific-garbage-patch/

http://www.evolo.us/competition/lady-landfill-skyscraper/