Cieľom projektu Malý kultúrny priestor v meste je vytvorenie experimentálneho objektu, ktorý je predmetom skúmania jeho samotnej konštrukcie z ekologicky neškodných alebo recyklovaných materiálov. Projekt chce ukázať možnosti spojenia profesionálnej umeleckej tvorby v súčasnej architektúre s využitím alternatívnych materiálov. Vie sa prispôsobiť prostrediu, v ktorom má byť postavený a svojou nápadnosťou a tvarom reprezentuje alternatívne využitie druhotných materiálov. Pavilón bude umiestňovaný na miestach, kde je predpoklad vytvorenia kultúrnej aktivity, a tým by mal vzbudiť záujem miestnych obyvateľov.

Téma pavilónov sa objavuje prevažne v obdobiach, kedy sa viac diskutuje o budúcnosti architektúry a sú jedným zo spôsobov hľadania jej nastávajúcej formy a upozorňujú na sociálne, estetické či morálne problémy.

Mesto Košice sa stalo nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013, s čím súvisí aj zintenzívňovanie kultúrneho života a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov. Pavilón má oživovať verejné priestory a upozorňovať na kultúrne dianie v meste a zároveň na recykláciu – znovuzrodenie materiálov. Experimentálny objekt je teda pavilónom, ktorý poukazuje na tieto problémy.

Projekt Malý kultúrny priestor v meste je spoluorganizovaný s inštitúciou Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, Interface s Fakultou umení na Technickej univerzite v Košiciach a nadšencami, ktorí sa s touto myšlienkou stotožnili. Počas roku 2010 prebiehali s tým spojené workshopy a iné aktivity, ktorých cieľom bolo nájsť myšlienku, navrhnúť a postaviť objekt, ktorý by splnil požiadavky projektu.

V tejto knižke je zhrnutý priebeh a myšlienky, ktoré tento projekt sprevádzali až po samotné riešenie, ktoré je jeho výsledkom. Knižka samotná je symbolicky prevedený princíp pavilónu, je tiež hrou, z ktorej si môže každý postaviť svoj malý pavilónik, sochu, alebo ju len prečítať a zamyslieť sa nad možnosťami využívania toho, čo považujeme za odpad.

Dvojjazyčná publikácia na stiahnutie

Viac informácií:
http://www.architizer.com/en_us/projects/view/small-city-culture-space/17590/