Ing. arch. Osamu Okamura (*1973, Tokio) ukončil Fakultu architektúry ČVUT v Prahe a neskôr študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe architektúru u prof. Emila Přikryla, ďalej školu intermediálneho umenia u prof. Milana Knížáka a konceptuálnu tvorbu u prof. Miloše Šejna. Absolvoval študijný pobyt na Ecole d`Architecture de Nantes ve Francii. Zdedil japonský cit pre estetiku a prakticky sa zblížil s témou japonskej architektúry, ktorú prednáša na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Nachádza mediálny priestor na propagáciu súčasnej architektúry, zaoberá sa sociálno-ekologickými projektmi a site-specific umením tvoreným pre konkrétne prostredie. Možno práve táto záľuba v umení, kde sa navzájom prestupujú prvky výtvarného umenia, divadla, hudby, architektúry a iných umeleckých druhov tak, aby vytvorili jedinečné umenie pre vybrané prostredie, mu nedovolí, aby pri svojich architektonických návrhoch zabudol na prostredie a jeho tradíciu.

Realizácie architekta Osamu Okamuru:

Zenový dom z Bělkovic (2008),
Salón českej scénografie – scenár a architektonické riešenie výstavy v Lobkovickom paláci na Pražskom hrade (2005),
Shówa-en – scenár a architektonické riešenie výstavy v Západočeskom múzeu v Plzni (2004),
Srdce Pražského quadriennale (2003) – realizácia hlavnej scény pre Scape/Massey University, New Zeland, 2003),
Vstupná hala Českého centra v Berlíne (spolupráca Daniel Ziss, 2000),
Japonská reštaurácia Koto v Prahe (1999),
Vinotéka v Dobřochoviciach (spolupráca Daniel Ziss, 1998) a iné.