Ekologická škôlka v Klosterneuburgu

Minulý september dostali deti v rakúskom Klosterneuburgu v časti Kierling modernú i ekologickú škôlku. Tú vytvoril viedenský ateliér syntax architektur.

Požiadavka klienta bola stručná: šesť tried po 25 detí vo veku od 2 do 6 rokov, dve miestnosti pre pohybové aktivity a miestnosti pre oddych s umiestnením pozdĺž ulice s rodinnými domami roztrúsenými na južne orientovanom svahu. Ateliér posunul návrh smerom k ekológii a presvedčil klienta na riešenie, ktoré vylepší uhlíkovú stopu budovy. Materiály použité na výstavbu budovy sú preto zväčša neutrálne vo vzťahu k oxidu uhličitému. Nadzemná konštrukcia je z dreva. Horúcu vodu zabezpečujú solárne panely. Prírodná gumovitá podlaha, ventilačný systém s obnovou tepla – to všetko sú nové štandardy pre okresnú budovu škôlky.

Všetky miestnosti určené pre skupinové aktivity sú cikcakovito orientované na juh. Záhrada bezprostredne susedí s budovou. Deti tak môžu pozorovať chod ročných období, zmenu počasia, panorámu obce s kostolnou vežou či iné hrajúce sa deti. Balkóny a strecha sú navrhnuté tak, aby sa aj počas zlého počasia mohli deti hrať vonku.
Miestnosti určené pre oddychové aktivity, vchod a chodby sú naprojektované v obdĺžnikovitom usporiadaní v severo-južnom smere, zatiaľ čo triedy sú rozmiestnené voľne. Cez balkóny a terasy môžu žiaci susedných tried na seba vidieť a cez spájajúce dvere sa môžu aj navštevovať. Takýto koncept poskytuje deťom viac slobody a nezávislosti, dáva im možnosť lepšej socializácie s ostatnými skupinami a tiež im umožňuje hrať sa v záhrade.

Pre maximalizáciu priestoru pre záhradu a na zachovanie starého červeného kultivaru buku  je budova umiestnená čo najviac do ulice smerom na sever. Prepojila sa tak s už existujúcimi priľahlými budovami. Na dosiahnutie tohto zámeru bolo školu potrebné postaviť do svahu. Prízemie tak získalo dostatok svetla z južnej strany. Na rešpektovanie okolitých budov je vzhľad školy zredukovaný zalomením línií fasády a strechy.

Viac na:

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=16085

http://www.syntax-architektur.at/projekt_detail.php?id=89&view=&seite=0#