Nový pohľad na využitie vetra ako obnoviteľného zdroja priniesol návrh profesora mechanického inžinierstva Francisa Moona z Cornelskej univerzity. Ten vytvoril nový typ generátora veternej energie, ktorý na rozdiel od klasickej turbíny vo vetre vibruje.

Tento generátor, takzvaný Vibro-Wind, pozostáva zo série vankúšikov pripojených k piezoelektrickým bunkám, ktoré pri vibrácii vankúšikov produkujú prúd. Návrh môže priniesť revolúciu vo využívaní obnoviteľných zdrojov, keďže ponúka bezpečnejšiu alternatívu pre vtáky a netopiere.

Hoci každý s vankúšikov produkuje nepatrné množstvo energie, zoradené do „šíku“ dokážu vyprodukovať slušné množstvo použiteľnej energie.

Moon vytvoril na začiatok panel s 25 vankúšikmi, no koncept je možné rozšíriť prakticky na akékoľvek množstvo. Panel možno pripojiť k ľubovoľnej fasáde veľkých budov či vonkajším povrchom za predpokladu, že sa tam nachádza konštantný vietor.

Keďže turbulencie negatívne neovplyvňujú množstvo vytvorenej energie, môže byť Vibro-Wind osadený aj na miestach, kde by klasický generátor zlyhal. Návrh tiež ponúka alternatívu ku klasickým turbínam, ktoré sú nepopulárne pre veľký hluk a škodlivosť voči vtákom a netopierom. Vibro-wind má minimálny dopad na svoje okolie. Hoci asi nenahradí klasické turbíny, táto technológia môže rozšíriť možnosti využívania veternej energie.

Viac na:

http://inhabitat.com/vibro-wind-piezoelectric-pads-harness-wind-energy-without-turbines/