Bytový dom Bike City (Foto: Roman Grünner)

Vývoj

Na začiatku projektu stojí urbanistická súťaž z jesene roku 2003 na tému „Bývanie v parku“. Stavebný blok na ulici Vorgartenstrasse / Walcherstrasse bol súčasťou súťaže. Tú vyhrala kancelária Königlarch architekten. Projekt naplnil zvolené podmienky – polohu blízko mestského centra v blízkosti prírodnej rekreačnej oblasti Dunaja a Práteru, vybudovaná cyklistická infraštruktúra a dostupnosť metra. Jedná sa o obyntý blok, rozdelený na dve časti. Prvá časť, vybudovaná s podporou mesta ako sociálne bývanie dostala názov „Bike City“, druhá s vlastným investorom nesie meno„time 2 live“. Architektom sa podarilo zlúčiť záujmy oboch strán, skoordinovať stavebné práce a vybudovať jednotný projekt. My sa zameriame na sociálne bývanie v časti „Bike City“.


Ciele

Hlavným cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o ekologickú dopravu a odbremeniť tak prostredie od hluku, prachu a splodín. Projekt mal podporiť využitie bicykla ako dopravného prostriedku v meste. Tiež vytvoriť vzor pre ostatných či dopomôcť k výstavbe cyklistickej infraštruktúry. Cieľovou skupinou sú ľudia, čo sú ochotní zriecť sa využívania auta počas bežného dňa napriek tomu že ho vlastnia. Zároveň išlo o zlepšenie životnej úrovne v meste.

Bytový dom Bike City – strohá uličná fasáda zľava (Foto: Roman Grünner)

Projekt

Prízemie objektu je venované výhradne téme cyklistika a wellness. Okrem posilňovne a sauny so soláriom sa tu nachádza spoločenský priestor s pridruženou detskou herňou. Zadarmo tu možno nájsť aj veľké odkladacie priestory pre bicykle s vybavením na ich údržbu či parkovacie miesta pre požičiavanie áut : Car-sharing. Spomenúť treba aj rozmerné výťahy pre pohodlný transport bicyklov až k odkladacím priestorom rovno pred vchodmi do bytov. Na bezpečné uloženie dvojkolesových tátošov sú k dispozícii aj uzamykateľné boxy v pivnici. Celkovo vzniklo pre 99 bytov približne 330 miest pre bicykle a oddelené miestnosti pre detské kočíky, ktoré sú na všetkých úrovniach objektu. Tieto miestnosti sú umiestnené na viditeľných a frekventovaných miestach, tak aby sa predišlo prípadnému vandalizmu. Veľkoryso dimenzované a bezbariérovo vybavené komunikácie poskytujú dostatočný priestor pre komfortný transport bicyklov. Vnútorné komunikácie sú osvetlené prirodzeným svetlom. Deliace steny a schodisko sú sklenené, čo zaručuje nielen sociálnu kontrolu, ale aj vysoký stupeň pocitu bezpečia. V pavlačových chodbách so šírkou medzi 1,50 – 2,30 metra sú priamo pri vchodových dverách k dispozícii odkladacie priestory pre bicykle. Okná s priamym výhľadom na tieto miesta slúžia taktiež k prevencii pred zneužitím.

Pôdorys prízemia

Pôdorys 3 a 5 poschodie

Pôdorys 4 a 6 poschodie

Rez budovou