Súčasťou wellness priestorov je sauna so sprchovacím kútom, odpočívacou miestnosťou a posilňovňou. Tieto priestory podporia nielen zdravie, no zlepšia aj susedské vzťahy. Na spoločenské podujatia majú obyvatelia k dispozícii aj klubovú miestnosť s pridruženými miestnosťami pre deti a mládež. Zelený vnútorný dvor ponúka priestor na stretávanie dospelých a na hranie pre deti.

Financovanie nadštandardného vybavenia oproti bežným bytovým výstavbám umožnila výnimka v nariadení – polovica parkovacích plôch bola použitá na vybudovanie priestorov pre bicykle a wellness.

Bytový dom Bike City (Foto: Roman Grünner)

 

Stavebník časti Bike City Gesiba
Stavebník časti time 2 live Projekta
Architekti königlarch architekten Arch. DI. Claudia König Arch. DI. Werner Larch
Záhradný architekti rajek barosch landschaftsarchitektur

 

„Bike City“

99 sociálnych bytov, 1 podnik
ca. 330 odkladacích miest pre bicykle
56 parkovacích miest

„time 2 live“:

62 bytov, 2 podniky
ca. 62 odkladacích miest pre bicykle
55 parkovacích miest