Vyriešiť problémy s recykláciou v centrách miest môže návrh „Recyklačného mrakodrapu“ z dielne dvojice architektov Minh Ngoc Phana Sim Lee Yeea. Ide o budovu, ktorá nielenže má na prízemí vlastné recyklačné centrum pre svoj odpad, no spracuje aj odpad z okolia.

Pritom každý byt v nej má zabudované kontajnery na recykláciu skla, kovov, papiera, plastov a organického odpadu. To je oveľa efektívnejšie ako recyklovať vyhodený odpad napríklad cez najatú firmu, tak ako to zvyčajne funguje v súčasnosti. Vytriedený odpad je potom transportovaný priamo do recyklačného centra cez farebné vákuové potrubia, ktoré prepožičiavajú farbu aj fasáde mrakodrapu. Každá farba pritom označuje druh odpadu.

Návrh využíva aj umiestnenie v strede mostov prepájajúcich viacero mrakodrapov. To umožní recyklovať odpad aj z okolitých budov. Po dovezení odpadu je potrubím dopravený do recyklačného centra na prízemí.

Každý byt má okrem toho zabudovaný systém hliníkových roliet a žalúziových dverí. Tie tienia a tiež umožňujú prirodzenú ventiláciu.

Viac na:

http://inhabitat.com/rainbow-hued-recycling-skyscraper-collects-and-sorts-trash/