Potreba zelene v slovenských mestách je stále aktuálnou otázkou. Nedostatok voľných plôch v mestských zónach otvára cesty strešným záhradám či vertikálnej zeleni. O týchto možnostiach sa už veľa písalo, ale keď dôjde na lámanie chleba, len máloktorý investor má odvahu skúmať potenciál zelene ako pridanej hodnoty architektúry. To však neplatí v prípade nového projektu, ktorý onedlho vyrastie na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. Prieluku medzi budovou požiarnického zboru a fakultnou nemocnicou vyplní zatiaľ na Slovensku ojedinelá administratívna budova, pútajúca nevšednou rastlinnou fasádou. Projekt Wallenrod má potenciál dokázať, že aj solitérna architektúra dokáže svojím vzhľadom a funkciou humanizovať degradované prostredie, a možno bude inšpiráciou pre celkovú revitalizáciu Mickiewiczovej ulice.

Hlavnou myšlienkou pri zrode projektu bola ambícia ponúknuť klientom alternatívu k veľkým anonymným administratívnym budovám, ktoré sa stavujú v centre mesta. Lokalita na Mickiewiczovej ulici patrí medzi veľmi atraktívne časti mestského centra. Úzka a frekventovaná komunikácia medzi vysokými domami však výrazne ovplyvňuje jej kvalitu. Napriek tomu nás zaujala na prvý pohľad nepatrná prieluka medzi domami, ktorá vďaka svojej polohe a komornej výmere, vykazovala potenciál vytvoriť príjemné a neanonymné pracovné prostredie,“ hovorí spoluautor projektu architekt Tomáš Šebo.

Vertikálna zeleň

Nová budova má päť typických podlaží, posledné dve mierne ustupujú a vytvárajú dojem strechy. Výška ako aj tvar budovy rešpektuje regulatívy mestskej pamiatkovej zóny. „Počas navrhovania stavby sme absolvovali viacero odborných diskusií s pamiatkarmi. Tí stanovili hlavné zásady tvorby v území, avšak celkový dizajn a myšlienku stavby ponechali na nás,“ oceňuje prístup architekt. A práve myšlienka je hlavným nosníkom celej architektúry. Tvorcovia stavili na jednoduchý dizajn stavby, pričom do svojho návrhu zakomponovali zdanlivo v tejto časti mesta neriešiteľný problém – zeleň.

Fascinovala nás neustála premenlivosť rastlín, preto sme ich povýšili na stavebný materiál pre našu architektúru. Takisto sme si boli vedomí, že ide o živý organizmus, ktorý má určité nároky na existenciu,“ hovorí druhý spoluautor projektu Emanuel Zatlukaj. Tomu sa prispôsobila šírka dvojitej fasády ako aj jej technické zabezpečenie. Na každom podlaží sa na údržbu priestoru nachádza pochôdzny rošt. Rastliny budú rásť v špeciálnych kvetináčoch s automatickou závlahou. Kvetináče sú umiestnené pri vnútornej strane fasády.

Návrh počíta s výsadbou popínavej zelene, ktorá sa bude ťahať po oceľových lankách, pozdĺž celého podlažia. Svojím habitom a farbou dotvorí štruktúru fasády. Výber rastlinných druhov zodpovedá ekologickým podmienkam vo vnútri dvojskla, ale aj nárokom investora na údržbu. Počas slnečných dní ochráni rastliny tieniaca žalúzia, inštalovaná pri vonkajšom skle. Medzipriestor fasády sa bude neustále vetrať.

Pri návrhu fasády nás inšpirovala fasáda na administratívnej budove v nemeckom Hamburgu, ktorá takto funguje už 10 rokov. Zeleň vnímame ako filter – sviežu a dynamickú štruktúru medzi rušným vonkajším prostredím a interiérom. Na vnútornej fasáde sme použili otváravé okná, čo umožňuje priamy kontakt človeka s rastlinou a dotvára celkovú mikroklímu pracovného prostredia. Liany okrem estetickej funkcie eliminujú zvyškový prach, ktorý nezachytila prvá vrstva fasády, a zabezpečia prirodzené tienenie priestoru,“ podotýka Tomáš Šebo. Jednoduchý charakter obvodového plášťa rytmizujú vertikálne kubusy zo skla.

Štandardy A budovy

Z hľadiska budúceho využitia plochy sme museli prehodnotiť stav existujúcej budovy,“ hovorí Emanuel Zatlukaj. „Konštrukcia viacpodlažnej stavby, ktorá v minulosti slúžila ako dielňa kovovýrobného družstva nevyhovovala štandardom na administratívny objekt kategórie A. Pôvodná budova mala jeden čiastočný suterén. Do takého malého priestoru nemožno situovať parkovacie plochy s kapacitou zodpovedajúcou štandardným požiadavkám klientov.

Návrh preto počíta s čiastočnou asanáciou budovy tak, aby sa dali vytvoriť tri podzemné podlažia s 48 parkovacími miestami,“ dodáva architekt. Na prízemí je navrhnutá recepcia s jednou prenajímateľnou obchodnou plochou, so samostatným vstupom. Poschodia sprístupňujú dva výťahy a únikové schodisko.

Typické kancelárske podlažie pozostáva z dvoch priestorov. Ich veľkosť možno flexibilne meniť priečkami na menšie kancelárie, prípadne poschodie môže fungovať ako samostatná otvorená jednotka. Každé podlažie má jedno spoločné jadro so so­ciálnymi zariadeniami. Kancelárie sú orientované severo-južným smerom. Na druhé nadzemné podlažie sa napája vegetačná strešná záhrada, ktorá vytvára akúsi oázu vo vnútri bloku.

Chladenie a kúrenie rieši fancoilový systém, ktorý dokáže v jednej časti interiéru chladiť a v druhej kúriť. To môže byť užitočné najmä v prechodných obdobiach, keď sa môžu kancelárie situované na juh, vďaka presklenej fasáde, prehrievať, kým severne orientované interiéry potrebujú stále vykurovanie. V objekte je zabudovaná predpríprava pre chladené stropy. Vykurovacie ako aj chladiace zariadenia sú umiestnené na streche objektu, pre výšku spodnej vody bol totiž počet suterénnych podlaží obmedzený. Suterény sú v maximálnej miere využité na potreby parkovania.

Wallenrod biznis centrum BA Mickiewiczova

Lokalizácia Mickiewiczova ul. Bratislava
Investor ITB development, a. s.
Autori Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj
Generálny projektant ITB architekti, s. r. o.
Hlavný inžinier projektu AK Csanda-Piterka, s r. o. – Ing. Marián Piterka
Zodpovedný projektant Ing. arch. Tomáš Šebo
Statika Ing. Gabriel Kovács
Zdravotnotechnické inštalácie Ing. Patrik Deák
Elektroinštalácie Stanislav Dohňanský
Vzduchotechnika Ing. Dušan Slováček
Komunikácie Ing. Richard Urban
Požiarna ochrana Ing. Pavol Kyseľ
Sadovnícke úpravy Ing. Miriam Turancová
Kancelárie 2 155 m2
Vizualizácie ITB architekti

 

Zdroj: www.asb.sk

Článok bol uverejnený v časopise ASB.