Srbskí architekti súťažia o návrh budovy pod názvom „Beton Hala Waterfron Center“, ktorá má vyrásť v Belehrade. Stavba má prepojiť dve rieky – Sáva a Dunaj – tečúce mestom. Architekti Aleksandar Kekovic, Marjan Petrovic, Bojan Stojanovic, Milan Stevanovic a Srdjan Sakan prišli s návrhom, ktorý posúva mesto nadol k rieke.

Podľa ich návrhu by oblasť medzi riekami nadviazala na existujúce prírodné i historické prostredia. To návrh posúva ďalej a dopĺňa ho zeleňou. Budova je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere využila denné svetlo a prirodzenú ventiláciu. Pásy zelene zachytávajú dažďovú vodu. Prebytočná voda je odvádzaná do zásobníkov a spätne využívaná na zalievanie v časoch sucha. Voda je tiež zahrievaná a slúži na vykurovanie haly.

Jednoduchý tvar haly vyplýva z jej verejnej funkcie. Pre peších sú tu naklonené rampy v jednoduchých lineárnych tvaroch. Tie slúžia aj ako strešné plošiny. Po novom by tak chodci dostali prístup priamo k vode obklopený zeleňou.

Prvky formálnej funkcie a dané prostredie vytvorili štruktúru, ktorá sa javí ako silueta s priehľadnými povrchmi vloženými do rozšírenia historickej častí. Výsledkom je stavba, ktorá pôsobí, akoby bola odvekou súčasťou tohto miesta.

Vzťah mesta k rieke vyplýva z historických súvislostí, keďže po väčšinu svojej niekoľko tisícročnej histórie predstavovalo hranicu na rieke Sáva a Dunaj. Na ich sútoku vznikla na vysokej skale pevnosť známa ako Kalemegdan.

Fotografie: Aleksandar Kekovic, Marjan Petrovic, Bojan Stojanovic, Milan Stevanovic, Srdjan Sakan

Viac na:

http://www.archdaily.com/138399/beton-hala-waterfront-center-competition-proposal-aleksandar-kekovic-marjan-petrovic-bojan-stojanovic-milan-stevanovic-srdjan-sakan/