Na konštrukciu centrálnej kupoly obkolesenej ôsmimi klenbami boli po prvýkrát využité nosné slamené baly, rezané na kónický tvar. Rezaním sa zvýšila pevnosť slamených balov a sadanie konštrukcie je minimálne. Stavba bola okrem toho riešená s dôrazom na využitie prírodných materiálov s prvkami pasívnej technológie. Osem pilierov podopierajúcich kupolu bolo založených na betónových pätkách. Drvené penové sklo Refaglass v hrúbke 30cm pod celou stavbou zabezpečuje tepelnú izoláciu zo spodu a zabraňuje kapilárnej vlhkosti prenikať do vnútra.

Preto bolo možne realizovať hlinenú podlahu bez ďalšej hydroizolácie priamo na penové sklo. Pri stavbe sú použité okrem slamy aj drevo, hlina na omietky aj na podlahu, okná s trojsklami bez rámov a vetranie rozvádzané drevenými rozvodmi. Vzduchotesnosť je zabezpečená hlinenými povrchmi, okennými páskami a stavebným papierom napr. za dreveným vencom. Chladenie v lete je zabezpečené klapkou vo dverách a otvarateľným svetlíkom.

Ochladenie pri nočnom prirodzenom vetraní v kombinácii s vetraním s rekuperáciou tepla počas dňa zabezpečuje vysoký komfort aj v letných mesiacoch. Strecha stavby je riešená ako vegetačná, neprevetrávaná, čo je ďalším experimentom, ktorý sa bude počas prvých rokov sledovať. Vlhkosť v konštrukcii je meraná senzormi a vyhodnocuje sa. Stavby zo slamy by mali byť z pravidla riešené ako difúzne otvorené, čo pri zelenej streche možné nebolo. Vďaka nútenému vetraniu v zime očakávame zníženú vlhkosť vo vnútri. Predpokladáme nazhromaždenie miernej vlhkosti vo vonkajšich vrstvách kupoly, dúfame však že vonkajšia hlinená omietka ju bezpečne bude akumulovať kým v lete zvýšená teplota prispeje k jej vysušovaniu smerom do vnútra.

Výstavba sa uskutočnila v roku 2010 v rámci medzinárodného Workshopu organizovaného občianským združením ArTUR. Wokshopu sa zúčastnilo 40 ľudí z 12 krajín. Stavba bola financovaná rod. Kierulfovcov a bude slúžiť ako kancelária pre ich architektonické štúdio CREATERRA ako aj pracovisko pre ozArTUR.

Viac informácii o postupe pri stavbe (denná fotodokumentácia) aj dalších meraniach vlhkosti v konštrukcii môžete ziskať z blogu na adresse: http://minke-strawbaledome.blogspot.com/

Mgr. Art. Bjorn Kierulf
Createrra s.r.o.
Hrubý Šúr
1590301 SENEC
Slovensko

createrra@gmail.com

www.createrra.sk