Nový vežiak – Torre Plaça Europa – určený na sociálne bývanie pri španielskej Barcelone je postavený len z recyklovaných a recyklovateľných materiálov. Dokončený bol v roku 2010. Autorom návrhu je ateliér Roldán+Berengué Arqts. Navrhnutý bol tak, aby vyhovoval množstvu kritérií zeleného dizajnu. Využíva prirodzenú ventilácia, recyklované materiály, prefabrikáty a prirodzené osvetlenie.

Autori pri návrhu použili päť inovatívnych kritérií:

  1. apartmány sú orientované na viacero svetových strán, čo umožňuje lepšie využitie slnečného žiarenia a krížové vetranie,
  2. využité boli stopercentne recyklovateľné materiály,  okrem toho v 85 percentách išlo o recyklovaný stavebný materiál,
  3. využili sa prefabrikáty,
  4. prevetrávaná fasáda je bez tepelných mostov
  5. použité boli jednoduché materiály, no získané netradičným spôsobom.

Exteriér pozostáva zo systému prefabrikovaných okien a vonkajšej slnečnej zábrany z recyklovaného hliníka. To zabezpečuje tienenie a napomáha prirodzenému vetraniu.

Každé tri poschodia vytvárajú osobitú časť, pričom na každom treťom poschodí je balkón. Materiály boli vybraté s ohľadom na ich dopad na životné prostredie a životnosť. Vežiak sa nachádza na novom námestí Plaça Europa (Námestie Európy), ktoré vzniklo podľa projektu Alberta Viaplana a je situovaný popri ulici Gran Via. Vežiak má 20 poschodí a 75 obývateľných jednotiek. Na námestí má byť postavených celkovo 26 vežiakov.

Fotografie: Jordi Surraco

Viac na:

http://inhabitat.com/torre-placa-europa-social-housing-in-barcelona-made-with-100-recyclable-materials/

http://architecturelab.net/social-housing-tower-in-plaza-europa-barcelona-by-roldan-berengue-arqts-16206/