Španielska spoločnosť Ceracasa ponúka jedinečné vonkajšie obklady pre moderné bývanie. Ide o produkty názvom Lifewall a Bionictile. Lifewall je obklad, z ktorého vyrastá tráva. Bionictile je porcelánová dlaždica, ktorá za pomoci UV lúčov zlepšuje kvalitu ovzdušia.

Panely Lifewall majú plochu 1 m2 a môžu obsahovať rôzne typy rastlín. Možno z nich vytvárať rozsiahle vertikálne fasádne záhrady. V kombinácii s ďalším produktom firmy Ceracasa, Bionictile, vytvára dokonalý tandem.

Bionictile totiž využíva UV žiarenie k premene oxidov dusíka NOx zo vzduchu na dusíkaté zlúčeniny, ktoré možno využiť ako hnojivo. Obidva produkty tak môžu žiť v symbiotickom súzvuku a vytvárať unikátne fasádne vzory, a pritom zlepšiť kvalitu ovzdušia vôkol stavby.

Autorom produktu Lifewall je architekt Emilio Llobat zo skupiny Maqla Architects.

Zdroj: www.jetsongreen.com