Zašportovať si alebo zájsť na zápas do nového unikátneho stánku športu budú môcť už od budúceho roka ľudia v meste Rajiv Gandhi v Indii. Originálny projekt využíva nielen obnoviteľné zdroje, ale aj kinetickú energiu, ktorú premieňa na elektrinu.

Unikátna stavba využívajúca najmodernejšie technológie práve vyrastá v Indii. Športový areál tvorený množstvom ihrísk a štadiónov bol navrhnutý dizajnérskou firmou Studio Symbiosis, ktorá vo svojich projektoch presadzuje živú, organickú architektúru. A na návrhu Rajiv Gandhi Sports Complex to je naozaj vidieť.

Návrh moderného športového štadióna bol inšpirovaný prírodou, jednotlivé športoviská predstavujú kamienky v potoku a celý komplex je smerovaný tak, akoby celým miestom pretekala mohutná rieka. Športovisko tak plynulo “vteká” do mesta, z ktorého láka obyvateľov k návšteve.

Základný kameň tohto miesta zasväteného športu, ktorý slávnostne položila prezidentka indického národného kongresu Sonia Gandhi, odštartoval stavbu veľmi ambiciózneho projektu, ktorého dokončenie sa očakáva v roku 2012.

Športový komplex využíva viacero moderných technológií – napríklad strechy štadiónov tvoria fotovoltaické panely, unikátny je tiež využitie piezoeletrickej energie. Kinetická energia, ktorú vytvoria návštevníci prichádzajúci po hlavnej ceste, bude pomocou špeciálnych technológií transformovaná do elektrickej energie a ďalej využitá.

Celý areál je vizuálne prepojený, udržuje kontinuitu a prechádzajúci návštevníci sa môžu plynule presúvať medzi jeho areálmi. Tvorca – Studio Symbiosis – chcel navyše celý areál nechať splynúť s okolitou krajinou a neoddeľovať ho od vonkajšieho okolia. Ako sa mu to podarilo, posúďte sami aspoň z fotografií.

Zdroj: www.nazeleno.cz