Občianske združenie Ekodům oznamuje, že 30. 6. 2011 sa uskutočnil historicky prelomový požiarny test, ktorá preukázala:

Nosná stena zo slamených balíkov TESTOVANEJ POŽIAROM nehorí!


Touto udalosťou sa otvárajú úplne nové možnosti v oblasti výstavby pasívnych domov s minimalizovanou ekologickou stopou pri výstavbe. V požiarnej skúšobni PAVUS vo Veselí nad Lužnicí bola skúšaná konštrukčná stena z nosnej slamy (bez akejkoľvek ďalšej podpornej konštrukcie) omietnutá zo strany interiéru hlinenou a z vonkajšej strany vápennou omietkou. Skúšky pod statickým zaťažením boli ukončená až po neuveriteľných 139 minútach, pričom stena ešte stále neprehorela!

PDF na stiahnutie