Na námestí Alexandra Dubčeka, ktorý je situovaný hneď vedľa Bratislavského hradu a parlamentu ma vzniknúť nové podzemné parkovanie, zastrešené zeleným parkom.

Objekt podzemného parkovacieho domu je osadený vo svahovitom teréne ohraničenom troma komunikáciami. Pozemok stúpa k zadnej časti, vytvárajúc terénnu vlnu, ktorá je veľmi vhodne využiteľná v rámci parkových úprav. Prístup do parkovacieho domu je vytvorený z ulice Palisády pre automobily aj peších. Vstup na pozemok – mestský park – pre peších je prakticky zo všetkých strán. Minimálna hrúbka pôdneho substrátu je daná vchodom do parkovacieho domu – 0,9 m. V tejto časti však ani doteraz nebola situovaná vyššia parková zeleň. Projekt v tejto časti počíta s vytvorením trávnatého porastu prípadne kríkovej zelene, keďže hrúbka substrátu bude cca 90 cm. V ostatných častiach pozemku bude výška substrátu min. 100 cm, vo väčšine však 100 – 150 cm, čo umožní výsadbu aj vysokej stromovitej zelene. Projekt na povrchu terénu s výstavbou nepočíta.

Pokračovanie článku…

Viac informácií:

www.ippslovakia.sk/