Vo februári tohto roku otvoril Tesco vo východočeskej Jaroměři prvý ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Európe. Atypická drevostavba je prvým ekologicky šetrným hypermarketom s nulovou uhlíkovou stopou.

Budova navrhnutá stavebným oddelením Tesco je riešená ako energeticky sebestačná drevostavba. Projekt budovy bol z hľadiska stavebného i technologického navrhnutý tak, aby produkcia CO2 bola znížená na minimum a bola vyrovnaná, čiže vynulovaná rovnakým množstvom CO2 spotrebovaným počas pestovania zdroje energie.

Sebestačnosť budovy zaisťujú dve kogeneračné jednotky, ktoré produkujú dostatok energie pre celkovú prevádzku hypermarketu. Ako palivo je v nich využitý čistý repkový olej, z ktorého jednotky vyrábajú nielen elektrickú energiu, ale aj teplo na vykurovanie a chlad na chladenie objektu, “popisuje Miroslav Friml, riaditeľ stavebného oddelenia Tesco. Na šikmých svetlíkoch strechy sú nainštalované solárne kolektory. Kogeneračné jednotky sú spolu so solárnymi kolektormi napojené na absorpčný výmenník, ktorý slúži na premenu teplej vody na chladnú, ktorá sa tak stáva zdrojom chladu pre chladenie objektu v letnom období.
K úsporám energie dochádza aj vďaka ďalším opatreniam. V streche sú umiestnené svetlíky umožňujúce prirodzené osvetlenie predajnej plochy. Vďaka ich severnému nasmerovanie však nedochádza v letnom období k nežiaducemu prehrievaniu objektu. Osvetlenie predajnej plochy je stmievateľné, reaguje na zisky denného svetla a automaticky upravuje intenzitu umelého osvetlenia tak, aby sa dosiahla požadovaná hladina osvetlenosti. Dažďová voda je zachytávaná v akumulačnej nádrži a následne použitá na splachovanie WC, umývanie podláh, polievanie zelene a pod. Prevratnou novinkou, ktorú v blízkej budúcnosti Tesco predstaví so spoločnosťou ČEZ, je dobíjacie zariadenie pre elektromobily, ktoré bude umiestnené priamo na parkovisku hypermarketu.

Doba výstavby nového obchodu trvala 18 týždňov, celkové investície sú o necelých 30% vyššie ako u porovnateľného štandardného objektu. “Návratnosť investícií očakávame v horizonte 14 rokov,” hovorí Miroslav Friml a dopĺňa: “Znižovanie vlastných emisií a dopadu na životné prostredie pomocou efektívneho využívania moderných technológií patrí k prioritám spoločnosti Tesco všade na svete. Vďaka úsporám energie a využívaniu obnoviteľných zdrojov chceme do roku 2020 znížiť našu uhlíkovú stopu na polovicu hodnoty, ktorú sme dosahovali v roku 2006, a do roku 2050 sa chceme stať celosvetovou spoločnosťou s nulovou uhlíkovou stopou.

Spoločnosť Tesco týmto ekologickým projektom nadviazala na svoje predchádzajúce aktivity smerujúce k znižovaniu ekologickej stopy. “Štyri obchody v minulosti už boli napríklad vybavené technológiou chladenia Cooltec s prírodným chladivom CO2, navyše uplatňujeme energeticky úsporné opatrenia ako v nových tak aj existujúcich obchodoch,” upresňuje Miroslav Friml.