Ateliér Reiulf Ramstad Architects stál pri návrhu novej materskej škôlky v centre Osla. Tá ponúka dve jednotky pre deti vo veku 1 až 3 rokov a dve jednotky pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Celková rozloha budovy je okolo 1200 m2. Ateliér navrhol ako budovu, tak aj jej vonkajšie priestory.

Pre danú lokalitu bolo potrebné brať do úvahu viacero skutočností súvisiacich s kultúrnym dedičstvom. Táto časť mesta je charakteristická obytnými domami z obdobia rokov 1900 – 1950. Podľa požiadaviek miestnej samosprávy však musela mať škôlka súčasný výraz. Vzhľadom na umiestnenie v strede malého mestského parku má vonkajší priestor, ktorý je chránený ako uzavretá záhrada.

    

Plán umožňuje, aby boli štyri jednotky škôlky v závislosti od potrieb funkčné ako nezávisle, tak aj spolu. Všetky jednotky majú spoločný priestor a kuchyňu v strede budovy. Správa sa nachádza na vrchnom poschodí oddelenom od priestorov určených deťom.

Deti potrebujú prostredie, ktoré stimuluje ich rozvoj. Škôlka má tak predstavovať zmysluplný architektonický rámec dôležitý pre získavanie skúseností a vývoj detí mimo rodiny. Architekt sa preto na projekte podieľal od prvotného plánovania, cez proces programovania až po samotnú výstavbu. Tak sa projekt vyhol polovičnému riešeniu, keďže škôlky majú často nedostatočný architektonický dizajn. Tento projekt nechcel skĺznuť do tohto trendu a venoval je zvýšenú pozornosť na vytvorenie budovy so stimulujúcim prostredím pre budúce generácie.

    

Ateliér: Reiulf Ramstad Architects
Rozloha: 1,200 metrov štvorcových
Realizácia: 2003 – 2010

Fotografie: Thomas Bjørnflaten,  Reiulf Ramstad Architects

Viac na: http://www.archdaily.com/120498/fagerborg-kindergarden-reiulf-ramstad-architects-thomas-bj%C3%B8rnflatennye-bilder/