Příbram, 19. září 2011 Pěnové sklo REFAGLASS se zařadilo mezi vystavovatele již 7. Mezinárodní konference PASÍVNE DOMY 2011, která bude probíhat ve dnech  13. – 14. října 2011 v kongresovém centru Technopol v Bratislavě. Součástí konference je i veletrh stavebních materiálů, výrobků a služeb, kterou zaštitují významné osobnosti jako je 1.místopředseda vlády a ministr Ing. Ján Figel‘, PhD., Dr.h.c, primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc., předseda Slovenské komory architektů  Ing. arch. Juraj Šujan a výkonný člen představenstva Německo – slovenské obchodní komory Dr. Guido Glania.

“Společnost RECIFA a.s. bude na veletrhu prezentovat pěnové sklo REFAGLASS. Naším cílem je  uvést značku REFAGLASS na slovenský trh stavebních materiálů,” uvádí Oldřich Suldovský, obchodně-technické oddělení RECIFA a.s.

Konferenci a veletrh organizuje Inštitút pre energeticky pasívne domy, mezi jehož podporovatele patří i společnost RECIFA a.s.  Jak konference, tak veletrh jsou určeny pro širokou veřejnost, architekty, projektanty, zástupce státní správy a odbornou veřejnost působící ve stavebnictví.

„Rádi bychom veřejnost seznámili s pěnovým sklem REFAGLASS, jeho vlastnostmi a technickými parametry. Zároveň je naším záměrem prezentovat moderní řešení zakládání staveb právě za využití pěnového skla,“ dodává Oldřich Suldovský.

Více informací na www.refaglass.cz a http://2011.iepd.sk/

 

Společnost RECIFA a.s., se soustřeďuje na separaci a recyklaci druhotných surovin.  V oblasti zpracování odpadů se řadí k nejvýznamnějším zpracovatelům v České republice. Na českém trhu působí již od roku 1995, kdy zahájila svoji činnost likvidací separovaného odpadu z kontejnerů. Separovaný odpad je tříděn a zpracováván na vlastní lince. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000 t/ rok. RECIFA a.s., je jediným českým výrobcem pěnového skla v České republice. Prodává jej pod značkou REFAGLASS.

 

Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo REFAGLASS vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, odolné vůči vnějším materiálům a především nehořlavé. Jeho použití je vhodné do všech druhů staveb, kde snadno nahradí zastaralé typy izolačních materiálů, které jsou z větší části vyrobeny z ropných látek, což jejich použití značně limituje. Pěnové sklo REFAGLASS je oproti těmto materiálům izolační materiál budoucnosti. Je stoprocentně ekologický a znovu recyklovatelný.