Isover

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. multi – komfortných pasívnych domov za použitia produktov a riešení ISOVER.

Zadanie súťaže:

Projekt vyžaduje návrh rozvoja trvalo udržateľnej mestskej časti s ubytovaním pre 12-15 rodín, základnými službami zaisťujúcimi pracovné podmienky a efektívne využitie voľného času. Ďalej musí načrtnúť víziu obnovy širšieho okolia, v ktorom sa mestská časť nachádza s infraštruktúrou, kanceláriami, so zariadeniami pre voľný čas a rekreáciu, s využitím existujúcich budov a ich efektívnou integráciou k mestu. To všetko s cieľom preskúmať nové paradigma trvalo udržateľnej post industriálnej obnovy.

Budovy musia spĺňať kritériá pasívneho domu podľa štandardu Passivhaus Institut Darmstadt (www.passiv.de) – v slovenčine ich nájdete na stránkach Inštitútu pre energeticky pasívne Domy, SR (www.iepd.sk). Parametre energeticky pasívneho domu musia byť v návrhu preukázane výpočtom pomocou softvéru PHVP, alebo v programe ISOVER Multi – Komfort House Designer.

Prihláška: registračný formulár na www.isover-students.com/content/view/205/275/

Informačný leták:  ISOVER 2012 Statut sutaze

Viac o súťaži nájdete na: www.isover-students.com