“Treehugger” je pavilón vystavený na tohtoročnej Medzinárodnej záhradníckej výstave v Koblenzi, v Nemecku. Nachádza sa hneď vedľa baziliky svätého Castora, na pozemku, ktorý bol predtým používaný ako parkovisko. Bude slúžiť ako platforma pre rôzne udalosti v priebehu leta 2011. V októbri 2011 má byť rozložený, a potom znovu postavený v priestoroch Komory remesiel v Koblenzi.

Pavílon vychádza z výskumého projektu, ktorý začal Dipl.-Des. Christoph Krause, riaditeľ Hospodárskej komory kvalifikovaných remesiel “Centrum pre návrh, výrobu a komunikácia” v Koblenzi v roku 2009. “Treehugger” bol navrhnutý Katedrou pre digitálny dizajn na Univerzite aplikovaných vied v Trieri, a bol vedný prof. Holger Hoffmannom v spolupráci s jeho düsseldorfskou kanceláriou One Fine Day. Hlavným cieľom je poskytnúť študentom ale aj remeselníkom širšie porozumenie súčasnému počítačovému dizajnu a počítačovej podpory výrobných technológií. Počas plánovania a stavebného obdobia by mali byť v ideálnom prípade tieto poznatky zdieľané medzi oboma disciplínami.

 

 

“Treehugger” má slúžiť ako miesto na organizovanie výstav, prednášok, workshopov a podobných podujatí. Z dôvodu udržateľnosti bude “Treehugger” postavený len raz a potom zmizne, ale bude premiestnený v októbri 2011. Preto bola odbúrateľnosť drevenej konštrukcie veľmi dôležité od začiatku projektu. Pavilón bol navrhnutý v tvare extrudovaného päťuholníka namiesto štvorcovej krabice – jednoduché geometrické “plus”, ktoré značne zmení vzhľad budovy vzhľadom na stanovisko pozorovateľa. Čiastočnepotlačená sklenená opona zahmlieva vnútornú konštrukciu a obdarúva ju odrazmi okolitých stromov.

 

Počas dňa vidno iba minimálne štrukturálne ozdoby, no počas noci sa  “Treehugger” úplne zmení. Vtedy reaguje interaktívna svetelná inštalácia na pohyb návštevníka a doslova virtualizuje priestor a jeho štruktúru.

    
V spojení s počiatočnym výskumným projektom bol navrhnutý a skonštruovaný “treehugger” výlučne pomocou Rhinoceros 4.0, Grasshopper a Visual Basic / RhinoScript. Práce na dreve bolo prevažne spracované automatickými rezacími strojmi, ktorý sa bežne používaju pre klasické drevené strešné konštrukcie. Všetky oceľové spoje boli rezané laserom a potom zložené s drevom na výrobu stredne prefabrikovaných dielcov. Zhotovenie “Treehugger” bol veľkoryso podporený Ministerstvom životného prostredia, lesného hospodárstva a ochranu spotrebiteľa, rovnako ako Signal Iduna a Alwitra strešnými systémami.

Viac informácií: www.architizer.com