Pôsobivý vinársky závod Mas Rodó v španielskej samosprávnej časti Mediona je postavený na zvyškoch starej katalánskej stavby z 18. storočia. Závod bol založený v roku 2005 a prvé vína začal predávať v roku 2009 – nedlho po otvorení novej budovy. Renováciu zrealizoval barcelonský ateliér Sala Ferusic.

Kombinujú sa tu prvky historickej architektúry s modernými technikami, materiálmi a energeticky efektívnym dizajnom. Na navodenie jarnej atmosféry je na oknách a v ochutnávacích priestoroch použitá briliantovo zelená farba ( odtieň Pantone 375 C).

    

Na pôvodnom pozemku s rozlohu vyše 60 hektárov sa nachádza starý poľnohospodársky objekt zo 70. rokov 20. storočia a kamenná budova zo začiatku 20. storočia, pričom sa zrenovovali a v súčasnosti sa využívajú v procese výroby vína. Vinársky závod kladie dôraz aj na ochranu príslušného ekosystému, keďže berie do úvahy ekológiu, poľnohospodárstvo a enológiu (náuku o víne). Pri renovácii sa venovala veľká pozornosť energetickej efektívnosti.

Na vytvorenie priestorov určených na produkciu vína sa postavila drevená a oceľová fasáda okolo pôvodnej murovanej štruktúry. Takouto úpravou sa síce zmenilo určenie priestorov, ale ich historickosť sa zachovala. Zdvojený vonkajší plášť z dreva resp. ocele a z muriva zmierňuje teplotu, čím sa zabezpečujú optimálne podmienky na kvasenie pri minimálnom použití energie. Kamenná stena tiež zmierňuje úroveň vlhkosti, ktorá je tiež dôležitým faktorom pri výrobe vína.

    

Dve veľké štruktúry zo špeciálnej nehrdzavejúcej ocele rozdeľujú uniformnú drevené fasádu a poskytujú dobrý výhľad na pozemok a vinohrady. Z južne orientovaného okna je výhľad z miestnosti na ochutnávanie na polia. Krytý vchod na západnej strane sa používa na dopravenie úrody. Briliantová svetlo zelená farba (Pantone 375 c) sa v exteriéry použila na zvýraznenie a vo vnútri budovy na navodenie jarnej atmosféry.

   

Fotografie: Sala Ferusic Architects

Viac na:

http://inhabitat.com/a-brilliant-pantone-375c-winery-renovated-from-old-stone-catalan-cottage/