Občianske združenie ArTUR – Trvalo udržateľná architektúra,  www.ozartur.sk robí zbierku na ich vzdelávacie centrum.
Už 11 rokov robia osvetu a vzdelávajú teoreticky aj prakticky o zelenej architektúre, no nemali svoje priestory. Teraz sa im naskytla príležitosť výhodne odkúpiť storočnú ľudovú školu v Hrubom Šúri, ale termín je do konca októbra, preto neostáva nič iné, len rýchlo zorganizovať širokú zbierku.

Stav zbierky nájdete na http://doodle.com/r8bthg7eg3pxzvzn, výsledná suma má byť 33 tisíc.

Zámer s budovou:

  • V centre budú robiť európske odborné kurzy na hlinu a slamu a iné, teoretické kurzy pre architektov a záujemcov o udržateľnú architektúru a energetickú efektívnosť, Informačné kurzy o tom ako rekonštruovať staré budovy a o pasívnych domoch atď…. (Budú tam mať stálu výstavu, knižnicu, poradenské centrum).
  • V centre bude seminárna miestnosť, praktická výučba na prízemí a kancelária a ubytovanie pre cca 10-15 ľudí v podkroví. Je aj možnosť prístavby.
  • Centrum zrekonštruujú do NED alebo až pasívneho štandardu z materiálov ich členov a darcov tak, že ponechajú a opravia pôvodnú štukovú výzdobu.
  • Firmy, ktoré prispejú tam budú mať stálu reklamu a budú môcť po rekonštrukcii budovu občas využívať.

Škola pohľad z ulice

Pôdorys budovy

Situácia

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak nám chcete pomôcť, svoj príspevok zašlite na účet ArTURu, ak nám pošlete príspevok a napíšete aj svoju adresu na ozartur@gmail.com, tak vám za to zašleme knižku Zelená architektúra a môžete u nás zdarma absolvovať v tomto roku seminár budova a energia, alebo k tomu dostanete zdarma hodinu poradenstva k vášmu projektu novostavby, či rekonštrukcie.

Bankové spojenie:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Senec, Lichnerova 23
Meno účtu: o.z.ArTUR
Číslo účtu: 4011029085
variabilný symbol: 92525
konštantný: 0558

Do poznámky pri úhrade pripísať vaše meno a poznámku že je to dar.

Zuzana Kierulfová
predseda o.z. ArTUR (trvalo udržatená architektúra)
0905 514 725
www.ozartur.sk