Spoločnosť Schüco International KG, o.z. Slovensko vyhlasuje 3.ročník verejnej študentskej architektonickej súťaže Schüco Energy3
Názov súťaže:
Energy3 – Energiu šetriť, získavať a riadiť
Téma súťaže:
Nábrežie a Park kultúry a oddychu v Bratislave- ideová študentská súťaž
Dátum: 21.11 – 28.11.2011

Základným zadaním súťaže je poskytnúť ideálne riešenie bratislavského nábrežia Dunaja, a zároveň vysporiadať sa s existujúcou budovou Parku kultúry a oddychu, ktorú je možné revitalizovať, konverzovať ale i nahradiť novostavbou.

Do súťaže sa môžu prihlásiť tak jednotlivci ako aj teamy študentov v počte 2-4 ľudia do 20.11.2011.

V pondelok, 21.11.2011 bude o 17.00 hod. v priestoroch FA STU úvodná prednáška hlavnej architektky mesta Bratislavy, Ingrid Konrádovej

Viac informácií nájdete na stránke www.befa.sk