Nová kancelárska budova pod názvom „Kuggen“ vo Švedskom Goteborgu bola inšpirovaná ozubeným kolesom z dielne ateliéru Winngårdh Arkitektkontor. Spája v sebe viacero ekoprvkov ako využitie slnečnej energie či prirodzené tienenie.

Budova má šesť poschodí, ktoré sú skosené smerom na juh tak, aby tienili nižšie poschodia. Vysoko efektívna fasáda je skombinovaná s efektívnym rozmiestnením okien, solárnou energiou a pohyblivými fotovoltaickými tienidlami, ktoré sú na najvyššom poschodí.

Fasáda je v tvare ozubeného kolesa. Okná v tvare trojuholníka prepúšťajú dostatok denného svetla do celej budovy. Keramické panely, ktoré tvoria obklad fasády, sú pomaľované sýtymi odtieňmi červenej. Budova je postavená z prefabrikovaných betónových panelov.

Každé vyššie poschodie je o 1,5 metra širšie, má dve okná navyše a je posunuté tak, aby tienilo nižšie poschodie. Horné poschodie chráni pred slnkom kovová rotujúca clona. V nej je nainštalovaný fotovoltaický systém ktorý vyrába elektrinu na prevádzku budovy. Strešný solárno-tepelný systém zase zohrieva vodu. Budova tak spolu s dostatkom denného svetla spotrebuje menej ako 60 kilowatthodín energie na štvorcový meter.

Budova slúži Chalmerskej univerzite, na prvom poschodí nájdete aj spoločenský priestor a kaviareň.

Fotografie: Winngårdh arkitektkontor

Viac na:

http://inhabitat.com/multi-hued-kuggen-building-the-cog-fea,tures-a-rotating-photovoltaic-shade-screen/