Po úvodnom článku o zelenom urbanizme pokračujeme konkrétnym príkladom jeho realizácie. Všetky články o urbanizme nájdete tu: Zelený urbanizmus

Bo01 je časťou mesta Malmö premenenou z pôvodne industriálneho územia na prosperujúci, multikulturálny urbánny celok. Toto územie výnimočného charakteru pozostáva z 500 domácností, maloobchodných priestorov, parkov, vodných plôch, ale aj komerčných a komunitných zariadení.

Urbánna forma a štruktúra územia

Nepravidelná orientácia ulíc v území ochraňuje pred nárazmi silného vetra od mora. Dizajn zahŕňa päť- a viacpodlažné bloky budov pri mori ako opatrenie na ochranu vnútorného územia pred vetrami a zároveň na posilnenie charakteru nábrežnej promenády. Vnútorná časť územia pozostáva z nižších budov, avšak i tu sa uplatňujú výnimky: napríklad pre zvýraznenie nárožných situácií alebo dôležitých trás v území. Dominantou územia je Calatravova obytná výšková budova Turning Torso, ktorá je najvyššou budovou Škandinávie a novým symbolom mesta Malmö.

 

Všetky bytové domy umožňujú zmiešané využitie – priestory v prízemí majú vyššie miestnosti, čo v prípade potreby umožňí premenu na obchodné priestory. Bytové domy a jednotky sa navzájom líšia v polohe a charaktere – široká škála bytových jednotiek v rozdielnych cenových kategóriách podporuje sociálnu rozmanitosť územia. Rôznorodosť charakteru uličných a dvorných fasád bytových domov podporuje pocit chráneného, polo-súkromného priestoru pre miestnych obyvateľov. Mnoho bytov má k sebe pridružené záhradky, kde majú obyvatelia možnosť pestovať vlastné potraviny.

 

Doprava

Rozloženie ulíc a mierka verejných priestranstiev sú premyslené aj z hľadiska pešej dopravy a dostupnosti: zdanlivo nepravidelná orientácia obytných blokov bráni vyvinutiu veľkej rýchlosti osobných automobilov a výrazne zvýhodňuje pešiu a cyklistickú infraštruktúru. Tým je zvýšená bezpečnosť a pohodlie chodcov i cyklistov všetkých vekových kategórií. Aj charakter povrchovej úpravy vo väčšine územia evokuje skôr dojem pešej zóny ako cestnej komunikácie.

 

Výhodné napojenie na systém verejnej dopravy a blízkosti centra mesta ako aj rozsiahla cyklistická infraštruktúra znižuje nevyhnutnosť vlastniť osobný automobil. Vzdialenosť do centra sa dá bez vynaloženia fyzickej námahy prekonať verejnou dopravou, na bicykli alebo seniorských vozíkoch.

 

Zelené plochy

 

Parky, súkromné záhrady, zelené strechy a fasády nielen tvoria esteticky hodnotný dizajn voľných priestranstiev a zvyšujú biodiverzitu v území ale aj znižujú povrchový odtok zrážkovej vody a tým prispievajú k zlepšeniu lokálnej mikroklímy.

Energetický systém a eko-efektívne budovy

Územie Bo01 je energeticky sebestačné, čiže vyprodukuje toľko energie ako spotrebuje, a to vďaka alternatívnym zdrojom energie a energeticky efektívnemu dizajnu: orientácia fasád budov a striech umožňuje maximálny solárny zisk pri zachovaní celkovej integrity architektonickej a urbanistickej formy.
Územie je napojené na lokálny zdroj rozvodu tepla a okrskovú sieť rozvodu energie. Jadrom energetického systému je tepelné čerpadlo produkujúce energiu pre okrskové vykurovanie a chladenie. Táto energia je sezónne ukladaná v prírodných infiltračných vrstvách 90 metrov pod zemou. Veterná turbína so silou 2 MW zabezpečuje elektrinu potrebnú na chod tepelných púmp a zásobuje 1000 bytov elektrickou energiou. Solárne kolektory na strechách a fasádach zabezpečujú 15% tepelnej energie potrebnej na vykurovanie. Systém tiež zahŕňa solárne panely na výrobu elektrickej energie. Obyvatelia Bo01 môžu sledovať vlastnú spotrebu energie pomocou informačných technológií inštalovaných v svojich domovoch.

 

Hospodárenie so dažďovou vodou

Alternatívny systém hospodárenia so zrážkovou vodou zvyšuje vizuálnu a ekologickú hodnotu rekreačných priestorov. Zrážková voda je namiesto kanalizácie zachytávaná v nadzemných kanálikoch vedúcich okolo budov; týmito je odvádzaná do bohato zazelenených vodných nádrží, ktoré tvoria centrálne prvky malých, komorných námestí.

 

Väčšie priestranstvá, ako napríklad parkovacie plochy na okraji územia, sú spevnené priepustnými materiálmi.

 

Hospodárenie s odpadom

Odpad je triedený dvoma spôsobmi: niektoré domácnosti majú vstavané drviče na potravinový odpad, ďalšie využívajú modernú technológiu mobilného vákuového systému. Táto technológia funguje na princípe prepravy odpadu priamo z nenápadných, napevno umiestnených odpadkových košov podzemnými vákuovými potrubiami do centrálnej zberne. Odkiaľ je odpad odvážaný nákladnými automobilmi do zariadenia na spracovanie komunálneho odpadu. Tam sa s pomocou organických frakcií vyrába bioplyn a zvyšok je spaľovaný na výrobu tepla a elektrickej energie.

Údaje o projekte

Lokalita: Západný prístav v Malmö
Team projektantov: MKB Fastighets AB, Malmo, Sweden, Lars Birve, Ingvar Carlsson, Local National government, European Union, verejno-súkromné spoločenstvo
Developer: SWECO Projektledning AB
Architekti: Moore Ruble Yudell Architects & Planners, FFNS Arkitekter AB
Info: www.malmo.com
Začiatok výstavby: 2001, pri príležitosti švédskej medzinárodnej výstavy venovanej bývaniu (Sweden’s International Housing Exhibition)
Regulatívy: Vysoká kvalita konštrukcie bola dosiahnutá vďaka špeciálnemu Programu kvality, záväznom pre plánovanie a výstavbu územia.

Autor

Jana Milošovičová
EcoCityLab
www.ecocitylab.org

Zdroje:

http://www.homesandcommunities.co.uk/urban-design-compendium?page_id=4008&page=119, 29.9.2011
Gehl Architects (2007): “Public Spaces / Public Life Sydney”, for City of Sydney, 2007. www.cityofsydney.nsw.gov.au/2030/theplan/. Accessed 10 June 2009, p. 80
http://www.symbiocity.se/en/Cases/Western-Harbour/, 29.9.2011