(Zdroj: www.sxc.hu/profile/alexbruda)

Zelená doprava dostáva v roku 2012 v slovenskej metropole zelenú. Mesto vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte na budovanie nových či rozširovanie existujúcich cyklistických trás sumu 491-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2011 ide o takmer 16-násobne zvýšenie, pričom v minulom roku mohla samospráva za 32-tisíc eur zrealizovať len štyri menšie projekty.

Išlo o trasu na Viedenskej ceste od hrádze po Nový most, prvú mestskú trasa na Košickej ulici od Dulovho námestia po križovatku Mlynské Nivy. Zároveň bolo vyznačené nové dopravné značenie na Jantárovej ceste, a samospráva osadila cyklostojany v Starom Meste.

Cyklistická doprava je jedným zo spôsobov, ako môže vedenie bratislavskej samosprávy riešiť jeden z najvážnejších problémov mesta, a tým je zahustená doprava či výrazný nedostatok parkovacích miest. Podľa primátora Milana Ftáčnika mesto chce postupne zvyšovať podiel cyklodopravy na celkovom objeme dopravy v Bratislave, pričom pre slovenskú metropolu môže byť výraznou inšpiráciou rakúska Viedeň. Podpora cestovania na bicykli pritom nie je len o lacnejšej, zdravšej doprave, ale neraz aj o rýchlejšom presune či podpore turizmu.

V roku 2012 je hlavným cieľom magistrátu dokončenie už rozostavaných úsekov z predchádzajúceho roka. Ide napríklad o dokončenie Viedenskej a Košickej cesty, vyznačenie prvého historického cyklookruhu v širšom centre mesta. Medzi tohtoročné priority patrí tiež prepojenie mosta Apollo, Starého a Nového mosta po dunajskom nábreží.

V rámci aktívnej podpory zelenej dopravy vznikla v závere roka 2011 na úrovni mesta pracovná skupina, ktorá sa zaoberá možnosťou vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť. Všetky navrhnuté projekty bude posudzovať Komisia pre cyklistickú dopravu, ktorej vznik inicioval primátor M. Ftáčnik v záujme zapojiť do realizácie nosných priorít mesta verejnosť, aktívnych, ale aj rekreačných cyklistov.

Zdroj: Tlačová správa Magistrátu hl. mesta SR Bratislava